"Zollschuld" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Zollschulddatorii vamale

Beispieltexte mit "Zollschuld"

Entstehen der ZollschuldNașterea datoriei vamale
Erlöschen der ZollschuldStingerea unei datorii vamale
Mitteilung der ZollschuldNotificarea datoriei vamale
Verjährung der ZollschuldPrescrierea datoriei vamale
Ort des Entstehens der ZollschuldLocul nașterii datoriei vamale
Sicherheitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder eine entstandene ZollschuldGaranția pentru o datorie vamală existentă sau potențială
Entstehen der Zollschuld bei VerstößenDatoria vamală care ia naștere prin nerespectare
Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.Datoria vamală ia naștere în momentul acceptării declarației vamale.
Festsetzung des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags, Mitteilung der Zollschuld und buchmäßige ErfassungDeterminarea cuantumului taxelor la import sau la export, notificarea datoriei vamale și înscrierea în evidența contabilă
Eine künftige Zollschuld ergäbe sich aus den endgültigen Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung.Orice responsabilitate ulterioară va decurge din constatările definitive ale anchetei antisubvenție.
Eine etwaige künftige Zollschuld ergäbe sich aus den Feststellungen der wieder aufgenommenen Antidumpinguntersuchung.Orice responsabilitate ulterioară va decurge din constatările anchetei antidumping redeschise.
Die Höhe der möglichen künftigen Zollschuld des Antragstellers kann in diesem Verfahrensstadium nicht geschätzt werden.Valoarea unei eventuale taxe care ar putea fi impusă în viitor solicitantului nu poate fi estimată în acest stadiu al procedurii.
Überlassung gegen Entrichtung des der Zollschuld entsprechenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags oder der Leistung einer SicherheitLiberul de vamă condiționat de plata cuantumului taxelor la import sau export corespunzător datoriei vamale sau constituirea unei garanții

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Zollschuldner ist der Anmelder.Declarantul este debitorul.
der Zollschuldner hat gutgläubig gehandelt.debitorul a acționat cu bună-credință.
Das Gleiche sollte für die Fälle des Entstehens einer Ausfuhrzollschuld gelten.Același lucru ar trebui să se aplice și în cazurile în care ia naștere o datorie vamală la export.
Der Abgabenbetrag kann von einem Dritten anstelle des Zollschuldners entrichtet werden.Plata poate fi efectuată de către o persoană terță în locul debitorului.
Für ausfuhrabgabenpflichtige Waren entsteht eine Ausfuhrzollschuld, wenn Folgendes nicht erfüllt ist:În cazul în care mărfurile sunt supuse unor taxe la export, o datorie vamală la export ia naștere în cazul nerespectării uneia dintre următoarele:
Bei indirekter Vertretung ist Zollschuldner auch die Person, in deren Auftrag die Anmeldung abgegeben wird.În caz de reprezentare indirectă, persoana pe seama căreia se depune declarația este, de asemenea, debitorul.
Bei indirekter Vertretung ist auch die Person Zollschuldner, in deren Auftrag die Zollanmeldung abgegeben wird.În caz de reprezentare indirectă, persoana pe seama căreia se face declarația vamală este, de asemenea, debitor.
Die Zollbehörden können dem Zollschuldner andere Zahlungserleichterungen als einen Zahlungsaufschub gewähren, sofern eine Sicherheit geleistet wird.Autoritățile vamale pot acorda debitorului facilități de plată, altele decât amânarea plății, sub rezerva constituirii unei garanții.