"Zollkontrolle" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Zollkontrolleinspecție vamală

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Risikomanagement und ZollkontrollenGestionarea riscurilor și controalele vamale
die Art der von den Zollbehörden durchzuführenden Zollkontrollen,natura controalelor vamale pe care trebuie să le efectueze autoritățile vamale;
Die Zollbehörden können alle Zollkontrollen durchführen, die ihres Erachtens erforderlich sind.Autoritățile vamale pot efectua orice control vamal pe care îl consideră necesar.
Personen, Waren und Beförderungsmittel können beim Eingang oder Ausgang aus den Freizonen Zollkontrollen unterworfen werden.Persoanele, mărfurile și mijloacele de transport care intră într-o zonă liberă sau care ies pot face obiectul controalelor vamale.
die Risikofaktoren oder -indikatoren, die bei der Auswahl von Waren oder Wirtschaftsbeteiligten für Zollkontrollen zu berücksichtigen sind,factorii sau indicatorii de risc care trebuie utilizați pentru selectarea mărfurilor sau a operatorilor economici care urmează a fi supuși unor controale vamale;