"Zentralamerika" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

ZentralamerikaAmerica Centrală

Beispieltexte mit "Zentralamerika"

Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Aplicabile țărilor din America Centrală, în afară de Panama.
Für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in Zentralamerika werden EU-Zollkontingente eröffnet.Se deschid contingente tarifare ale Uniunii pentru mărfurile originare din America Centrală și enumerate în anexă.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Zentralamerikanisches ParlamentParlamentul Americii Centrale
zentralamerikanisches IntegrationssystemSistemul de Integrare Central-Americană
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktPiața Comună Central-Americană
Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche IntegrationBanca Americii Centrale pentru Integrare Economică