"Wohnsitz" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Wohnsitzreședință

Beispieltexte mit "Wohnsitz"

zweiter Wohnsitzrezidență secundară
gesetzlicher Wohnsitzdomiciliu legal
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort des AntragstellersȚara de domiciliu sau de rezidență obișnuită a reclamantului
haben ihren Wohnsitz in oder sind Staatsbürger von:reședința sau cetățenia:
finnische Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb des Landescetățeni finlandezi cu reședința în afara țării
slowakische Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb des Landescetățeni slovaci cu reședința în afara țării
vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz hat,în fața instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia are domiciliul;
niederländische Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb des Landescetățeni olandezi cu reședința în afara țării
Übersiedlungsgut von natürlichen Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz verlegenBunurile personale aparținând persoanelor fizice care își mută reședința obișnuită
verfügt über einen libanesischen Wohnsitz und eine libanesische Arbeitserlaubnis (Nr. 1486/2011)Este rezident libanez și posedă un permis de lucru cu numărul: 1486/2011.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Sterbefälle nach Geschlecht, Alter und Region (Ebene 3) des WohnsitzesDecese în funcție de sex, vârstă și regiunea (nivelul 3) de reședință
vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz hat, oderînaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat; sau
Sterbefälle nach Geschlecht, Alter, Geburtsjahr und Region (Ebene 2) des WohnsitzesDecese în funcție de sex, vârstă, anul nașterii și regiunea (nivelul 2) de reședință
Die bereitgestellten Daten decken die Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Wohnsitzregion ab.Datele furnizate se referă la: populația după vârstă, sex și regiunea de reședință.
Ein Arbeitgeber, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann verklagt werden:Un angajator domiciliat pe teritoriul unui stat membru poate fi acționat în justiție:
Übersiedlungsgut von natürlichen Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in die Gemeinschaft verlegenBunuri personale aparținând persoanelor fizice care își mută reședința obișnuită în Comunitate
Tode nach Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnsitzregion, Geburtsland, Land der Staatsbürgerschaft und Geburtsmonat.decese după vârstă, sex, anul nașterii, regiunea de reședință, țara de naștere, țara de cetățenie și luna decesului.