"Wasserversorgung" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Wasserversorgungalimentare cu apă

Beispieltexte mit "Wasserversorgung"

Bohrung für die Wasserversorgung von Aquakulturen.Alimentare cu apă în scopul acvaculturii.
Erschließungsbohrung für die Wasserversorgung (allgemein).Alimentare cu apă în general.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Bohrung für Notwasserversorgung.Construirea de puțuri pentru alimentarea cu apă pentru situații de urgență.
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von UmweltverschmutzungenDistribuția apei, canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare
Erschließungsbohrung für die Industriewasserversorgung.Construirea de puțuri pentru alimentarea cu apă indsutrială.
Bohrung für Reservewasserversorgung im Falle von Wasserknappheit.Rezerve de alimentare cu apă pentru situații de deficit de apă.
Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen„Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, distribuția apei, salubritate și gestionarea deșeurilor”
innovative Konzepte für (eine alternative) Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Ressourcen;unor concepte inovatoare pentru alimentarea cu apă (alternativă), epurarea apelor uzate, reutilizarea și recuperarea resurselor;
Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.Cheltuielile de racordare la rețeaua de distribuție a apei și consumul de apă pentru toate nevoile exploatației, inclusiv pentru irigare.
An die Versuchstiere kann herkömmliches Laborfutter verfüttert werden, und eine unbegrenzte Trinkwasserversorgung ist zu gewährleisten.Pentru alimentație, se poate utiliza hrană convențională de laborator, cu furnizarea unei cantități nelimitate de apă potabilă.
Eingeschlossen sind Wasserversorgung, Sammlung, Behandlung und Recycling von Abwasser und Abfall, Verkehr, Netze, Lagerung und Nachrichtenübermittlung.Printre acestea se numără alimentarea cu apă, colectarea apei, tratarea și reciclarea apelor uzate și a deșeurilor, transportul, rețelele, depozitarea și comunicarea.