"Wärmeenergie" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Wärmeenergieenergie termică

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Wärmeenergieverbrauch [20]GJ/t ProduktConsumul de energie termică [19]GJ/tonă de produs