"Unterkunft" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Unterkunftlocuință

Beispieltexte mit "Unterkunft"

Wird die Unterkunft durch oder über den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, soÎn cazul în care cazarea este organizată de către angajator sau prin intermediul acestuia:
Die zuständige Behörde sollte über jeden Wechsel der Unterkunft unterrichtet werden.Autoritatea competentă ar trebui să fie informată de orice schimbare a acesteia.
Die zuständige Behörde wird über jeden Wechsel der Unterkunft des Saisonarbeitnehmers unterrichtet.Autoritatea competentă este informată cu privire la orice schimbare survenită în legătură cu cazarea lucrătorului sezonier.
Erleichterung des Zugangs zu einer Unterkunft sowie zu medizinischer und sozialer Infrastruktur des Aufnahmelandes,facilitarea accesului la locuințe și la infrastructura socială și medicală a țării-gazdă;
Alle Saisonarbeitnehmer sollten über eine Unterkunft verfügen, die einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet.Lucrătorii sezonieri ar trebui să beneficieze de o cazare care să asigure un standard de viață adecvat.
stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Unterkunft den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsnormen entspricht.angajatorul asigură faptul că, în ceea ce privește cazarea, sunt îndeplinite standardele generale în materie de sănătate și siguranță în vigoare în statul membru vizat.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Löhne und Gehälter in Naturalleistungen (z. B. Unterkunft, Verpflegung, Unterbringung, Erzeugnisse des Betriebs usw.);salariile și indemnizațiile în natură (de exemplu, cazare, masă, locuință, produse ale exploatației etc.),