"Tierschutz" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch

Tierschutzprotecția animalelor

Beispieltexte mit "Tierschutz"

Tiergesundheit und TierschutzMăsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und TierschutzPlăți pentru agromediu și bunăstarea animalelor
Pilotprojekt — Europäisches Netzwerk für TierschutzProiect-pilot – Rețeaua europeană coordonată pentru bunăstarea animalelor
Die Verwendung von Biozidprodukten bestimmter Produktarten kann Anlass zu Bedenken in Bezug auf den Tierschutz geben.Utilizarea produselor biocide din anumite tipuri de produse poate genera preocupări legate de bunăstarea animalelor.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Zahlungen für TierschutzmaßnahmenPlăți în favoarea bunăstării animalelor
Fünf Stunden (5 h) später werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.După cinci ore, animalele sunt eutanasiate.
Ca. 24 Stunden (24 h) nach der BrdU-Injektion werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.După aproximativ 24 de ore (24 h) de la injecția cu BrdU, animalele se eutanasiază.
Ca. 24 bis 30 Stunden nach Beginn der Applikation an Tag 7 werden die Tiere tierschutzgerecht getötet.După aproximativ 24-30 de ore de la începutul aplicării (în ziua 7), animalele se eutanasiază.
Förderung einer nachhaltigen Aquakultur, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Tiergesundheit und Tierschutz;promovarea activităților de acvacultură sustenabile, în special în ceea ce privește protecția mediului, sănătatea animală și bunăstarea animalelor;
Unter ‚Tierschutz‘ sollten Untersuchungen gemäß Artikel 5 Buchstabe b Ziffer iii der Richtlinie 2010/63/EU erfasst werden.Bunăstarea animalelor ar trebui să includă studii în conformitate cu articolul 5 litera (b) punctul (iii) din Directiva 2010/63/UE.
Optimierung der Produktionskosten und Investitionserträge als Reaktion auf Umwelt- und Tierschutznormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise;optimizarea costurilor de producție și a randamentului investițiilor ca reacție la standardele de mediu și la cele privind bunăstarea animalelor, precum și stabilizarea prețurilor de producție;