"Stellungnahme" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Stellungnahmeopinie

Beispieltexte mit "Stellungnahme"

Stellungnahme EGaviz al Comunității Europene
Stellungnahme EPaviz al Parlamentului European
Stellungnahme EAGaviz Euratom
Stellungnahme EGKSaviz CECO
Stellungnahme EWSAavizul CES
Stellungnahme des Ratesaviz a Consiliului
Stellungnahme der Kommissionavizul Comisiei
Stellungnahme Europäischer Rechnungshofavizul Curții de Conturi
Stellungnahme zum StreithilfeschriftsatzObservațiile cu privire la memoriul în intervenție
zustimmende Stellungnahme PEaviz conform al Parlamentului European
Stellungnahme des Gerichtshofs (EU)aviz al Curții de Justiție (UE)
Stellungnahme des zweiten WettbewerbersObservațiile celui de-al doilea concurent
Stellungnahme der norwegischen BehördenObservațiile autorităților norvegiene
Stellungnahme der Europäischen Zentralbankaviz al Băncii Centrale Europene
Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 26.2.2014.Avizul Parlamentului European din 26 februarie 2014.
Stellungnahme der norwegischen Behörden zu diesen BemerkungenObservațiile autorităților norvegiene la comentariile de mai sus
Stellungnahme der norwegischen Behörden zu dieser EntscheidungObservații din partea autorităților norvegiene cu privire la decizie
Bemerkungen zur letzten StellungnahmeObservații privind ultima prezentare (25 martie)
Sie erhielten auch Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme.De asemenea, acestora li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere, în scris.
Am 17. Oktober 2011 übermittelte Ryanair erneut eine Stellungnahme.La 17 octombrie 2011, Ryanair a prezentat o altă scrisoare.
Diese Aufforderung geschieht in schriftlicher Form unter Angabe einer Frist für die Stellungnahme.Ea face această invitație în scris, indicând un termen pentru transmiterea observațiilor respective.
In solchen Fällen berücksichtigt die Anstellungsbehörde dies in einer ordnungsgemäß begründeten Stellungnahme.În astfel de cazuri, autoritatea împuternicită să facă numiri ia act de aceasta, într-un aviz motivat corespunzător.
Bei der Festlegung der Ausschlussdauer gibt das zuständige Organ dem Bewerber oder Bieter Gelegenheit zur Stellungnahme.Atunci când stabilește perioada de excludere, instituția competentă oferă candidatului sau ofertantului în cauză posibilitatea să își exprime punctul de vedere.
Die Kommission entscheidet über die Zulassung gesundheitsbezogener Angaben unter Berücksichtigung der von der Behörde vorgelegten Stellungnahme.Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând seama de avizul emis de autoritate.
oder von einer Stellungnahme absieht.de a renunța la elaborarea avizului.
Die Stellungnahme ist schriftlich abzugeben.Avizele se transmis în scris.
Anmerkungen Irlands zur Stellungnahme DritterObservațiile Irlandei cu privire la comentariile părții terțe
Spezifische Stellungnahme der Gemeinde MålselvObservații specifice din partea municipalității din Målselv
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank,având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,
Diese Stellungnahme sollte berücksichtigt werden.Este necesar să se țină seama de avizul respectiv.
Ausarbeitung der Stellungnahme gemäß Artikel 19;elaborarea avizului menționat la articolul 19;

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Stellungnahme AdRavizul CoR
Stellungnahme (EU)aviz (UE)
Stellungnahmen von EFTA-StaatenObservațiile statelor AELS
Stellungnahmen interessierter DritterObservații prezentate de părțile terțe interesate
Referenznummer der EFSA-StellungnahmeTrimitere la avizul EFSA
Stellungnahmen von Dritten gingen nicht ein.Nu s-au primit observații din partea terților.
Stellungnahmen — Zuweisung an eine FachkommissionAvize – Desemnarea comisiei competente
Stellungnahmen zum Unterrichtungsvermerk vom 11. Juli 2012Observații primite ca răspuns la nota de informare din 11 iulie 2012
Stellungnahmen von Beteiligten für die angemeldete MaßnahmeObservațiile părților interesate în sprijinul măsurii notificate
Stellungnahmen von Beteiligten gegen die angemeldete MaßnahmeObservații ale părților interesate care se opun măsurii notificate
Stellungnahmen der EZB werden vom Präsidenten unterzeichnet.“Pentru avizele BCE care urmează să fie adoptate în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, Consiliul guvernatorilor se poate consulta cu Consiliul de supraveghere.”
Stellungnahmen von interessierten Kreisen wurden geprüft und beantwortet.observațiile părților interesate au fost luate în considerare și au făcut obiectul unui răspuns.
Vorlage von Stellungnahmen zu Entwürfen;prezentarea observațiilor privind proiectele;
Fristen zur Erarbeitung von StellungnahmenTermenele de elaborare a avizelor
diese Stellungnahmen werden veröffentlicht;aceste avize vor fi făcute publice;
Diese Stellungnahmen werden zurückgewiesen.Aceste observații se resping.
Bericht über die Resonanz der StellungnahmenRaportul privind impactul avizelor
Die Beteiligten wurden zur Stellungnahme aufgefordert.Părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în acest sens.
Die Mitgliedstaaten haben folgende Stellungnahmen abgegeben.Statele membre au formulat următoarele observații.