"Sprache" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

SpracheLimba
Sprachelimbaj

Beispieltexte mit "Sprache"

lebende Sprachelimbă vorbită
europäische Sprachelimbaj european
außereuropäische Sprachelimbă neeuropeană
Sprache der DateiDefinește limba fișierului.
Sprache des Löschungsantrags …Limba cererii de anulare …
Sprache des Beschwerdegegners, sofern bekannt;Limba părții pârâte, dacă este cunoscută.
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Limba menționată la articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009
Sprache gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009Limba menționată la articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor.
Die Meldung von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen außerhalb der EU erfolgt in englischer Sprache.Pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate care își au originea în afara Uniunii, se utilizează limba engleză.
Anforderungen an Format, Layout und Sprache der ErklärungenCerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor
Ihr Antrag wurde nicht in der richtigen Sprache ausgefüllt.Formularul de cerere nu a fost completat în limba corectă.
Das Gespräch findet in einer Sprache statt, die Sie verstehen.Interviul va avea loc într-o limbă pe care o înțelegi.
Diese Sprache wird dann für alle Anmelder zur Verfahrenssprache.Această limbă va fi ulterior și limba procedurilor pentru toate părțile care fac notificarea.
Diese Sprache wird dann für alle Antragsteller zur Verfahrenssprache.Această limbă va fi ulterior și limba procedurilor pentru toate părțile care înaintează cererea motivată.
Insbesondere wurden von den ausführenden Herstellern folgende Punkte zur Sprache gebracht:Producătorii-exportatori au adus în discuție în special următoarele probleme:
eine offizielle Übersetzung aller Schriftstücke in die kroatische Sprache durch einen vereidigten Übersetzer,o traducere oficială în limba croată a tuturor documentelor, realizată de un traducător autorizat;

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Kartellabsprachepractică comercială restrictivă
Fremdsprachelimbă străină
Muttersprachelimbă maternă
Preisabspracheacord privind practica prețurilor
Programmiersprachelimbaj de programare
Sprache(n), in der(denen) sie abzufassen sind.Limba sau limbile în care trebuie redactate.
Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge abzufassen sind.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare.
Eingabesprache für freien Text (ISO-639-1)Limba utilizată pentru a completa câmpurile cu text liber (ISO-639-1).
Diese Preise entsprachen den Weltmarktpreisen.Aceste prețuri reflectă nivelul prețurilor internaționale.
Bestimmungen über die Verwendung von Sprachen.dispozițiile privind utilizarea limbilor.
Bestimmungen über die Verwendung von Sprachen;dispozițiile privind utilizarea limbilor;
Persönliches (Vertrauensperson für Aussprachen)Domeniul personal (o persoană cu care să se poată discuta)
Beihilferegelungen zur Förderung von Minderheitensprachen [19];scheme de ajutor pentru promovarea limbilor minoritare [19];
Die Mitgliedstaaten können Fallbeschreibungen in ihren Amtssprachen übermitteln.Statele membre pot raporta relatări ale cazurilor în limba (limbile) lor oficială (oficiale).