"Schadenersatz" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Schadenersatzdespăgubiri

Beispieltexte mit "Schadenersatz"

Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte unddespăgubiri pentru concurenți și alți terți și
Schadenersatz für Kaianlagen, Schiffslifte und SchiffshebewerkeDespăgubiri pentru daunele cauzate instalațiilor de cheu și ascensoarelor pentru nave/instalațiilor de ridicare
Schadenersatz für Schiffshebewerke, Schiffslifte und Kaianlagen.Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de ridicarea navelor/instalațiile de ridicare și pentru instalațiile de cheu.
Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer RückforderungsentscheidungDespăgubiri pentru nepunerea în aplicare a unei decizii de recuperare
Forderungen nach Schadenersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,o pretenție de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;
Betriebsbeihilfe in Form von Schadenersatz für Kaianlagen muss als Regionalbeihilfe eingestuft werden.Ajutorul de funcționare pentru compensarea daunelor cauzate instalațiilor de cheu trebuie să fie evaluat ca ajutor regional.
Unter bestimmten Umständen kann es der Geschädigte jedoch vorziehen, unmittelbar den Beihilfeempfänger auf Schadenersatz zu verklagen.Cu toate acestea, pot exista circumstanțe în care reclamantul preferă să solicite despăgubiri direct de la beneficiar.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerAcțiunile în despăgubiri împotriva beneficiarului
Schadenersatzklagen können grundsätzlich unabhängig davon erhoben werden, ob die betreffende Beihilfemaßnahme zugleich Gegenstand einer Untersuchung der Überwachungsbehörde ist.Posibilitatea de a solicita despăgubiri este, în principiu, independentă de orice investigație paralelă a Autorității cu privire la aceeași măsură de ajutor.
Ein solcher Vorteil besteht auch hinsichtlich des Schadenersatzes.Un astfel de avantaj apare și în ceea ce privește despăgubirea pentru daune.
Auch hier ist für die Höhe des Schadenersatzes keine Obergrenze festgelegt.În acest caz, de asemenea, nu există un plafon privind valoarea despăgubirilor.
die bei Nichteinhaltung der Vertragsbestimmungen anwendbaren Schadenersatzpauschalen;precizează daunele-interese pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale;
Für die Höhe des ggf. bereitgestellten Schadenersatzes ist keine Obergrenze festgelegt.Nu există un plafon privind suma care poate fi oferită drept despăgubire.
Wie oben dargelegt, können Geschädigte Schadenersatzklagen gegen die beihilfegewährende Behörde erheben.Astfel cum s-a descris mai sus, potențialii reclamanți au dreptul să introducă acțiuni în despăgubiri împotriva autorității care acordă ajutorul.
Solche Schadenersatzklagen richten sich in der Regel gegen die Behörde, die die staatliche Beihilfe bewilligt hat.Asemenea acțiuni în despăgubiri sunt îndreptate, de obicei, împotriva autorității de acordare a ajutorului de stat.
Dies kann ein nützliches Instrument für einzelstaatliche Gerichte sein, die Schwierigkeiten bei der Berechnung des Schadenersatzes haben.Acestea pot fi un instrument util pentru instanțele naționale care se confruntă cu dificultăți la calcularea despăgubirilor.