"Säure" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Säureacid

Beispieltexte mit "Säure"

organische Säureacid organic
anorganische Säureacid anorganic
Erzaufbereitung - Säurepreparare minereuri - acid
Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4 gHT;minimum 0,1 % și maximum 1,4 % aciditate exprimată ca acid citric monohidrat și
Flüchtige Säure ≤ 10 mg/kg (als Essigsäure)Acizi volatili: ≤ 10 mg/kg (exprimați în acid acetic)
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige GaseEUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic
höchstens 2,5 % nach dem Waschen mit Säure und EthanolNu mai mult de 2,5 % după spălare cu acid și etanol
eine titrierbare Säure von höchstens 15 Milliäquivalent/kg Gesamtzucker,aciditate de titrare de cel mult 15 miliechivalenți pe kilogram de zaharuri totale,
einen Gehalt an flüchtiger Säure von höchstens 1,5 g/l, berechnet als Essigsäure, aufweist.are o aciditate volatilă maximă de 1,5 g/l, exprimată ca acid acetic.
einen Gehalt an flüchtiger Säure von 1,50 g/l oder weniger, berechnet als Essigsäure, aufweist;care are o aciditate volatilă maximă de 1,5 g/l, exprimată ca acid acetic;
Die Säure trägt in dem genannten Grad zu einem besonderen Gleichgewicht zwischen sauer und süß bei.Aciditatea, în proporția descrisă anterior, contribuie la un echilibru specific între acid și dulce.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

kohlensäurehaltiges Getränkbăuturi gazoase
Säure-gehalt (%) (*)Aciditate (%) (*)
Säuregehalt des Bodens:Aciditatea solului:
Calciumsalz der AlginsäureSare de calciu a acidului alginic
Ammoniumsalz der AlginsäureSare de amoniu a acidului alginic
Calciumsalz der ÄpfelsäureSare de calciu a acidului malic
Calciumsalze der Orthophosphorsäuresăruri de calciu ale acidului ortofosforic
Benzoesäure; Benzencarbonsäure; PhenylcarbonsäureAcid benzoic; Acid benzencarboxilic; Acid fenilcarboxilic
Carbonsäure, Nickelsalz [2]Acid carbonic, sare de nichel; [2]
Ameisensäure, Nickelsalz [2]Acid formic, sare de nichel; [2]
Borsäure; Orthoborsäure; BorofaxAcid boracic; Acid ortoboric; Borofax
Bestimmung der FettsäurezusammensetzungDeterminarea compoziției de acizi grași
Benzolcarbonsäure, Phenylcarbonsäure, C7H6O2Acid benzencarboxilic, acid fenilcarboxilic, C7H6O2
Säurezahl von 110 oder weniger,un indice de aciditate de maximum 110,
Säuregehalt (ausgedrückt in Ölsäure):aciditate (exprimată în acid oleic):
Säuregehalt (ausgedrückt in Ölsäure): 8 - 12 %Aciditate % (exprimată în acid acetic): 8-12 %
Säuregehalt (ausgedrückt in Ölsäure): 1-8 Gew.-%Aciditate % (exprimată în acid acetic): 1-8 g/g %
Säuren oder Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze von:Acizi sau săruri de sodiu, potasiu sau amoniu din:
Säuregehalt: mittel bis mäßig hoch > 18 g/l Apfelsäure;conținutul de acizi: de la mediu la mediu ridicat, > 18 g/l acid malic;
Säurefarbstoffe, auch metallisiert, und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffe; Beizenfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser FarbstoffeColoranți acizi, chiar metalizați, și preparate pe baza acestor coloranți; coloranți cu mordanți și preparate pe baza acestor coloranți
Perlwein mit zugesetzter KohlensäureVinul perlant
Schaumwein mit zugesetzter KohlensäureVinul spumos
Herstellung von Glyoxal und GlyoxylsäureProducerea acidului glioxalic și glioxilic
Chemische Bezeichnung: Niacin, NicotinsäureDenumirea chimică: niacină, acid nicotinic
Alkyl- oder Alkoxyalkylester der CyanessigsäureEsteri alchilici sau alcoxialchilici ai acidului cianoacetic
Cyclamat; Calciumsalz der CyclohexylsulfaminsäureCiclamat; Sare de calciu a acidului ciclamic
Prüfung auf Phenylhydrazinderivat der GluconsäureFormarea derivatului fenilhidrazină al acidului gluconic
Andere Säuren als FettsäurenAcizi, alții decât acizii grași
Freie Fettsäuren (und Essigsäure)Acizi grași liberi (inclusiv acid acetic)
Freie Fettsäuren (und Milchsäure)Acizi grași liberi (inclusiv acid lactic)
Fettsäureethylester (FAEE) mg/kg (*)Esteri etilici ai acizilor grași (EEAG) mg/kg (*)
In Petrolether unlösliche FettsäurenAcizii grași insolubili în eter de petrol
Gaschromatographische Analyse der FettsäuremethylesterAnaliza prin cromatografie în fază gazoasă a esterilor metilici ai acizilor grași
Halogenderivate des Chinolins; ChinolincarbonsäurederivateDerivati halogenați ai chinoleinei; derivați ai acizilor chinolein-carboxilici