"Ruhezeit" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Ruhezeitconcediu

Beispieltexte mit "Ruhezeit"

wöchentliche Ruhezeitodihnă săptămânală
der Verkürzung der Flugdienstzeit im Anschluss an die verkürzte Ruhezeit.reducerea FDP după o perioadă redusă de odihnă.
der Verlängerung der darauffolgenden Ruhezeit undprelungirea perioadei de odihnă ulterioare; și
Empfohlene Ruhezeit zwischen Entladeschluss und Ladebeginn: …Perioada de repaus recomandată între descărcarea completă și începerea încărcării: …
Zwischen zwei aufeinander folgenden Prüfungen an ein und demselben Bein ist eine Ruhezeit von mindestens dreißig Minuten einzuhalten.Se așteaptă cel puțin 30 de minute între două încercări consecutive pentru același picior.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

der verkürzten Mindestruhezeit;perioada minimă redusă de odihnă;
Ruhezeiten und Tagen, die von jeder dienstlichen Verpflichtung frei sind, undperioadele de odihnă și zilele libere fără niciun fel de activități; și
Mindestruhezeit an der HeimatbasisPerioada minimă de odihnă la baza de reședință
Mindestruhezeit außerhalb der HeimatbasisPerioada minimă de odihnă în alt loc decât la baza de reședință
die Arbeitsunterbrechungen und die Tagesruhezeiten,perioadele de pauză din lucru și de repaus zilnic;
Wiederkehrende verlängerte Ruhezeiten zur ErholungPerioade recurente de recuperare și de odihnă prelungite
Füttern und Tränken, Beförderungsdauer und RuhezeitenAdăpare și hrănire, durate de călătorie și perioade de odihnă
Berichte über längere Flugdienstzeiten und kürzere Ruhezeiten.rapoarte privind perioadele prelungite de serviciu pentru zbor și perioadele reduse de odihnă.
der jedem Besatzungsmitglied zugewiesenen Mindestruhezeit während des Flugs;perioada minimă de odihnă în timpul zborului alocată fiecărui membru al echipajului;