"Reproduktion" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Reproduktionreprografie

Beispieltexte mit "Reproduktion"

Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und ReproduktionSprijinirea pregătirii pentru estru și reproducere
Vorschriften über die Reproduktion von Euro-BanknotenNorme privind reproducerea bancnotelor euro
Bei verkleinerter Reproduktion bitte unbedingt die Anweisungen im Abschnitt „Technische Beschreibung des Logos“ befolgen.Pentru reproducerea pe o scară mai redusă, este esențial să se respecte instrucțiunile oferite în secțiunea „Descrierea tehnică a logoului”

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Reproduktionen von Waffen mit glattem Lauf, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,reproduceri de arme cu țeavă lisă ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;
Reproduktionen von Gewehren und Kombinationsgewehren, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,reproduceri de puști și arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;
reproduktionstoxischer Stoff der Kategorie 1 oder 2 oder mit Wirkungen auf oder über die Laktation,toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2 sau cu efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării;
Reproduktionsuntersuchung mit Regenwürmern oder anderen nicht zu der Zielgruppe gehörenden BodenwirbellosenStudiu privind reproducerea la râme sau la alte nevertebrate nevizate care trăiesc în sol
Reproduktionen von Gewehren, Waffen mit glattem Lauf und Kombinationsgewehren, deren Originale vor 1890 hergestellt wurden,reproduceri de puști, arme cu țeavă lisă și arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;
Bei Reproduktionen gemäß Absatz 3 Buchstabe fÎn cazul reproducerilor în conformitate cu alineatul (3) litera (f),
Männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätMasculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere.
Für männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätPentru masculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere.
Forschungstätigkeiten zum Klonen vom Menschen zu Reproduktionszwecken;activitatea de cercetare care urmărește clonarea umană în scop de reproducere;
Die Anwendung eines anderen Tests zur Reproduktionstoxizität ist zu begründen.Eventuala utilizare a unui alt test de toxicitate asupra reproducerii trebuie justificată.
Zweigenerationen-Prüfung auf Reproduktionstoxizität, Ratte, bevorzugt orale Verabreichung.Studiu pe două generații privind toxicitatea asupra reproducerii, la șobolan, calea preferată fiind calea de administrare orală
Handfeuerwaffen, Salvengewehre und Maschinenwaffen, die vor 1890 hergestellt wurden, und ihre Reproduktionen.arme de mână, arme cu descărcare simultană sau secvențială din mai multe țevi și mitraliere fabricate înainte de anul 1890 și reproducerile acestora.