"Rückzahlung" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Rückzahlungrambursare împrumut

Beispieltexte mit "Rückzahlung"

Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungSecuritizări cu clauză controlată de amortizare anticipată
keine Sanktionen für eine vorfristige vollständige oder teilweise Rückzahlung.absența penalităților pentru plata totală sau parțială în avans.
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen revolvierender Forderungen mit Klauseln für die vorzeitige RückzahlungCerințe suplimentare de fonduri proprii pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată
Die Rückzahlung sollte im Jahr 2009 beginnen.Rambursarea urma să înceapă în 2009.
Anreize für die Rückzahlung des staatlichen KapitalsStimulente pentru rambursarea capitalului de stat
die bei Kündigung oder Rückzahlung des Instruments zu zahlende Summe,suma care trebuie plătită în cazul exercitării opțiunii de cumpărare sau răscumpărării instrumentului;
Das Instrument wird diesen höheren Festkupon bis zur Rückzahlung beibehalten.Instrumentul va reține cuponul fix mai mare până la răscumpărare.
eine Beschreibung der für eine vorzeitige Rückzahlung unmittelbar geltenden Bedingungen;o descriere a condițiilor direct legate de rambursarea anticipată;
lautet auf einen festen Kapitalbetrag, dessen Rückzahlung nicht an Bedingungen geknüpft ist [5], odero sumă principală fixă, necondiționată [5]; sau
Diese Rückzahlung hat keinen Einfluss auf den Beitrag der Union zum betreffenden operationellen Programm.Contribuția Uniunii la programul operațional în cauză nu este afectată de o astfel de rambursare.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Steuerrückzahlungrambursare fiscală
Zins- und RückzahlungsrückständeArierate de dobânzi și de rambursare a creditelor
Bestimmung der RückzahlungsschuldnerIdentificarea întreprinderilor de la care trebuie recuperat ajutorul
Rückzahlungsanordnungen einzelstaatlicher Behörden zur Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Überwachungsbehörde werden vor einem einzelstaatlichen Gericht angefochten.Valabilitatea ordinelor de recuperare emise de autoritățile naționale pentru punerea în aplicare a unei decizii de recuperare a Autorității este uneori contestată în fața unei instanțe naționale.
Gesamtbetrag der Rückzahlungen [1]Suma totală rambursată deja [1]
Form und Art der Rückzahlungsanreize,forma și natura stimulentelor de răscumpărare;
Gesamtbetrag der Rückzahlungen [1](Hauptforderung)Suma totală a ajutorului de recuperat [1](principalul)
Steigerung der Rückzahlungsquoten für Gläubiger undcreșterea ratelor de recuperare pentru creditori; și
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungContestarea valabilității unui ordin național de recuperare