"Rückversicherung" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Rückversicherungreasigurare

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii
K65 — Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)K65 – Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii.
Gegenstand von Rückversicherungstransaktionen können Versicherungspakete mit einem Mix aus verschiedenen Risikotypen sein.Tranzacțiile de reasigurare pot viza pachete care includ mai multe tipuri de riscuri.
das Verbot der Erbringung von Versicherungs- und Rückversicherungsleistungen für iranisches Rohöl und von dessen Beförderung,interzicerea furnizării de servicii de asigurare, de reasigurare și de transport pentru țițeiul provenit din Iran;
Dabei würde auf die besondere Beschaffenheit firmeneigener Versicherungsgesellschaften und Rückversicherungsgesellschaften Rücksicht genommen.Se consideră că acestea iau notă de natura specifică a întreprinderilor captive de asigurare și reasigurare.
das Unternehmen der Finanzbranche ist ein Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen oder eine Versicherungsholdinggesellschaft;entitatea din sectorul financiar este o întreprindere de asigurare, o întreprindere de reasigurare sau o societate holding de asigurare;