"Panama" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

PanamaPanama

Beispieltexte mit "Panama"

Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.Aplicabile țărilor din America Centrală, în afară de Panama.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Două contingente tarifare sunt acordate în exclusivitate pentru Panama.
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Sierra Leone, Panama [NAFO])
Bei der Kommission gingen Anträge der Republik El Salvador, der Republik Guatemala und der Republik Panama ein.Comisia a primit o cerere din partea Republicii El Salvador, Republicii Guatemala și Republicii Panama.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

PanamakanalCanalul Panama
Einschließlich ehemalige Panamakanal-ZoneInclusiv fosta Zonă a Canalului
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize)Necunoscut (ultimele pavilioane cunoscute: Panama, Belize)