"Oman" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

OmanOman

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

wissenschaftliches Risikomanagementștiința prevenirii riscurilor
Inhalt des RisikomanagementplansConținutul planului de gestionare a riscurilor
Format der RisikomanagementpläneFormatul planului de gestionare a riscurilor
Risikomanagementziele und -politikObiective și politici cu privire la administrarea riscurilor
Risikomanagement und ZollkontrollenGestionarea riscurilor și controalele vamale
Risikoprävention und RisikomanagementPrevenirea și gestionarea riscurilor
Anforderungen an das RisikomanagementsystemCerințe privind sistemul de administrare a riscului
Der Risikomanagementplan besteht aus folgenden Modulen:Planul de gestionare a riscurilor constă în următoarele module:
das Risikomanagement-System eines Instituts ist gut dokumentiert.sistemul de gestionare a riscurilor din cadrul instituției este bine formalizat.
Für alle neuen Zulassungsanträge sind Risikomanagementpläne vorzulegen.Planurile de gestionare a riscurilor sunt cerute în cazul tuturor noilor cereri de obținere a autorizației de introducere pe piață.
B. KONTROLLE DER VERSCHMUTZUNG DURCH INDUSTRIEANLAGEN UND RISIKOMANAGEMENTB. CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE ȘI GESTIONAREA RISCURILOR
Die vom Zulassungsinhaber erstellten Risikomanagementpläne enthalten Folgendes:Planul de gestionare a riscurilor stabilit de titularul autorizației de introducere pe piață conține elementele următoare:
Blutdruckmessgeräte (einschließlich Sphygmomanometer, Tensiometer, Oszillometer)Instrumente și aparate pentru măsurarea presiunii arteriale (inclusiv sfigmomanometrele, tensiometrele, oscilometrele)