"Nutzung" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

NutzungUtilizare

Beispieltexte mit "Nutzung"

Nutzung der Meereexploatarea mărilor
Nutzung des Weltraumsutilizarea spațiului cosmic
Nutzung der Ressourcenexploatarea resurselor
Nutzung des Meeresbodensexploatarea platformei marine
Die gegenwärtige Nutzung.Utilizare curentă.
Nutzung und Verbreitung der ErgebnisseExploatarea și diseminarea rezultatelor
Nutzung von Modellen und VersuchsergebnissenUtilizarea modelelor sau includerea de rezultate experimentale
Nutzung einer eigenen Website oder Homepage.utilizarea unui site internet sau a unei pagini de întâmpinare.
Nutzung von Unternehmens-Blogs oder -Mikroblogs,utilizarea blogurilor sau a microblogurilor întreprinderii;
Nutzung von natürlichen Ressourcen und RohstoffenUtilizarea resurselor naturale și a materiilor prime
Nutzung wikibasierter Instrumente zum Wissensaustausch,utilizarea instrumentelor de tip wiki pentru schimb de cunoștințe;
Nutzung von Bürosoftware als Cloud-Computing-Dienstleistung;utilizarea de softuri birotice ca serviciu de cloud computing;
Zugangsrechte für die NutzungDrepturi de acces pentru exploatare
Flächen ohne Angabe einer geplanten Nutzungzone fără o utilizare planificată specifică
Werte zur Angabe der gegenwärtigen Nutzung.Valori care indică utilizarea curentă.
Bodengeräte zur Flugausbildung und Teile davon, für die zivile NutzungSimulatoare de zbor și componente pentru acestea, pentru uz civil
Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke, für die zivile NutzungTurboreactoare și turbopropulsoare, pentru uz civil
Gebiet mit aus Gründen des Naturschutzes eingeschränkter landwirtschaftlicher Nutzungzonă agricolă cu restricții medioambientale
Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Luftfahrzeuge, für die zivile NutzungMotoare cu piston cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, pentru uz civil
friedliche Nutzung von Energieutilizare pașnică a energiei
Die Nutzung des SchulgebäudesUtilizarea clădirii școlii
übermäßige Nutzung der Ressourcensupraexploatare a resurselor
C. Geltungsdauer und Nutzung der LizenzenC. Valabilitatea și utilizarea licențelor
Anteilige Nutzung für das Arbeitsprogramm (%)Utilizare în % în cadrul programului de lucru
Information, Kommunikation, Nutzung und VerbreitungInformare, comunicare, exploatare și diseminare
optimale Nutzung der vorhandenen Energieinfrastruktur;utilizarea optimă a activelor de infrastructură energetică;

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

NutzungsbedingungenCondiţiile de utilizare
Nutzungstariftaxă pentru folosirea infrastructurii
Wassernutzungutilizarea apei
Energienutzungutilizarea energiei
Bodennutzungutilizarea terenului
Systematik der BodennutzungNomenclatorul utilizării terenului
Rasterförmige existierende BodennutzungUtilizare a terenului în modul caroiaj
KAPITEL 15 NUTZUNGSRECHTECAPITOLUL 15 CONTRACTE, CONTRACTE DE LEASING ȘI LICENȚE
Rechtsnatur der Bodennutzungsangaben.Natura juridică a indicației de utilizare a terenului.
Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …Orice restricții de utilizare: …
Potenzielle Endnutzung (EndusePotentialValue)Potențial de utilizare finală (EndusePotentialValue)
Nutzungsrechte an natürlichen RessourcenPermise de utilizare a resurselor naturale
Nutzung von E-Mail als Cloud-Computing-Dienstleistung;utilizarea e-mail-ului ca serviciu de cloud computing;
Nutzung sozialer Medien für die Einstellung von Mitarbeitern,utilizarea mijloacelor sociale de comunicare pentru recrutarea salariaților;
Nutzung der Fernkommunikation zu Kontrollzwecken gemäß Artikel 9,utilizarea comunicării la distanță în scopuri de control, astfel cum se menționează la articolul 9;
Nutzung des Joule-Effektes in elektrischen Widerstandsheizelementen,utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;
Nutzung der RFID-Technologie zur Personenidentifizierung und Zugangskontrolle;folosirea de instrumente de identificare prin frecvențe radio (RFID) pentru identificarea persoanelor sau controlul accesului;
Nutzung von Cloud-Computing-Dienstleistungen, ausgenommen kostenlose Dienstleistungen.utilizarea serviciilor de „cloud computing”, cu excepția serviciilor gratuite.
Probe der existierenden BodennutzungEșantion de utilizare existentă a terenului
Objekt zur existierenden BodennutzungObiectul utilizării existente a terenului
Sicherungen gegen unbefugte BenutzungDispozitive de prevenire a utilizării neautorizate
Datensatz zur existierenden BodennutzungSetul de date privind utilizarea existentă a terenului
Ausnahmen im Zusammenhang mit einer VorbenutzungExcepții referitoare la anumite utilizări anterioare
Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte BenutzungProtecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate
Anforderungen hinsichtlich der Sicherungen gegen unbefugte BenutzungCerințe aplicabile dispozitivelor pentru prevenirea folosirii neautorizate
Bodennutzung (Sampled existing land use)Utilizare eșantionată existentă a terenului (Sampled existing land use)
Benutzung von Flugplätzen und EinsatzortenFolosirea aerodromurilor și a locurilor de operare
Aufbau des Geodatenthemas ‚BodennutzungStructura categoriei de date spațiale «Utilizarea terenului»
Benutzung von Fahrerkarten und SchaublätternFolosirea cardurilor de conducător auto și a foilor de înregistrare
Die Bodennutzungsangabe ist gesetzlich festgelegt.Indicația de utilizare a terenului este definită de legislație.
Rechtsnatur dieser bodennutzungsrelevanten Vorschrift.Natura juridică a reglementării utilizării terenului.
Datensatz zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseDataSet)Set de date privind utilizarea existentă a terenului (ExistingLandUseDataSet)