"Natrium" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Natriumsodiu

Beispieltexte mit "Natrium"

Kalium und Natrium zusammengenommen von 25 mg/kg oder wenigerpotasiu și sodiu luate împreună: maximum 25 mg/kg
Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der TrockensubstanzTetrasulfură de disodiu, cu un conținut de sodiu în greutate de maximum 38 % calculat în substanță uscată
Extraktion von wasserlöslichem Calcium, Magnesium, Natrium sowie von Schwefel (in Form von Sulfat)Extracția calciului, magneziului, sodiului și sulfului solubili în apă (sub formă de sulfați)
Kalium und Natrium von insgesamt nicht mehr als 0,005 GHT (berechnet als elementares Natrium und elementares Kalium),maximum 0,005 % cumulat potasiu și sodiu (exprimate ca sodiu și potasiu elementar),

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Natriumsalz der AlginsäureSare de sodiu a acidului alginic
Natriumsalz der ÄpfelsäureSare de sodiu a acidului malic
Natriumchlorid und NatriumglycolatClorură de sodiu și glicolat de sodiu
Natriumhydroxid (Ätznatron), festHidroxid de sodiu (sodă caustică), solid
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatSilicoaluminat sodiu; Aluminosilicat de sodiu; Silicat de sodiu și aluminiu
Soda und NatriumbicarbonatSodă calcinată și bicarbonat de sodiu
Perborsäure, Natriumsalz [1]Acid perboric, sare sodică; [1]
Orthoborsäure, Natriumsalz [3]Acid ortoboric, sare de sodiu; [3]
Quecksilber- oder NatriumdampflampenCu vapori de mercur sau de sodiu
enzymatisch hydrolysierte NatriumcarboxymethylcelluloseCarboximetilceluloză de sodiu, hidrolizată enzimatic
Natriumsulfit (Anhydrat bzw. Heptahydrat)Sulfit de sodiu (anhidru sau heptahidrat)
Natriumsalz des Carboxymethylethers der CelluloseSarea de sodiu a eterului carboximetilic al celulozei
Natriumhydroxid in wässriger Lösung (Natronlauge)Hidroxid de sodiu în soluție apoasă (leșie de sodă sau sodă lichidă)
Natriumsilberthiosulfat sollte daher genehmigt werden.Prin urmare, este oportun ca tiosulfatul de sodiu și argint să fie autorizat.
Natriumsalz vernetzter carboxymethylierter EthercelluloseSare de sodiu a eterului carboximetilic al celulozei cu structură reticulată
Natriumalginat, Extrakt aus Braunalgen (CAS RN 9005-38-3)Alginat de sodiu, extras din alge brune (CAS RN 9005-38-3)
Natriumphosphat; dreibasiges Natriumphosphat; TrinatriumorthophosphatFosfat de sodiu; Fosfat de sodiu tribazic; Ortofosfat trisodic
Saccharin und sein NatriumsalzZaharină și sarea ei de sodiu
mindestens 95 % DinatriumdiphosphatConține nu mai puțin de 95 % difosfat disodic
Saccharin; Natriumsalz des SaccharinsZaharină; Sarea de sodiu a zaharinei
Mit Natriumcarbonat fluxcalcinierte KieselgurDiatomit calcinat cu flux de carbonat de sodiu
saures Natriumsulfat; Natriumbisulfat; SalpeterkuchenSulfat acid de sodiu; Disulfat de sodiu
teilweise enzymatisch hydrolysierte NatriumcarboxymethylcelluloseCarboximetilceluloză de sodiu, parțial hidrolizată enzimatic
Dinatriummonophosphat; sekundäres Natriumphosphat; Dinatriumorthophosphat;Monofosfat disodic; Fosfat secundar de sodiu; Ortofosfat disodic