"Muttergesellschaft" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Muttergesellschaftsocietate-mamă

Beispieltexte mit "Muttergesellschaft"

Muttergesellschaft für Galopp- und HindernisrennenSocietate-mamă pentru cursele de galop și cele cu obstacole
Gemeinnützige Vereinigung, die mit voller Finanzierung durch die Muttergesellschaft Dopingkontrollen durchführtAsociație fără scop lucrativ care desfășoară acțiuni de control antidopaj finanțate integral de societățile-mamă
Diese Prämie darf jedoch niemals niedriger sein als diejenige, die für die Muttergesellschaft oder die Muttergesellschaften anwendbar wäre.Cu toate acestea, prima nu poate fi niciodată mai mică decât cea care ar fi aplicabilă întreprinderii (întreprinderilor) mamă.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Veranstaltungskosten der RennmuttergesellschaftenCheltuieli de organizare ale societăților-mamă
den Marktanteil der einzelnen Muttergesellschaften.cota de piață a fiecărei societăți-mamă.
den Umsatz der einzelnen Muttergesellschaften im letzten Geschäftsjahr,cifra de afaceri a fiecărei societăți-mamă în exercițiul financiar precedent;
Veranstaltungskosten, die von den Rennmuttergesellschaften aufgebracht werdenCheltuieli de organizare suportate de societățile-mamă de curse
Zu jeder Rennmuttergesellschaft ist die Aufteilung in Tabelle 2 unten beschrieben:Repartizarea pentru fiecare societate-mamă de curse este descrisă în tabelul 2 de mai jos:
Davon kamen fünf von Verbänden, zwei von Rennmuttergesellschaften, und ein Beteiligter wollte anonym bleiben (siehe Erwägungsgrund (5)).Dintre acestea, 5 erau asociații, 2 erau societățile-mamă de curse, iar una a dorit să rămână anonimă (a se vedea considerentul 5).
zur optimalen Ausnutzung der Risikomanagementfähigkeiten der Muttergesellschaft/der Gruppe durch die Zahlung von Prämien aufgrund der eigenen Erfahrungen;obținerea tuturor avantajelor ce rezultă din tehnicile de control al riscului ale societății-mamă/grupului prin plata unor prime, pe baza propriei experiențe;