"Messgerät" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Messgerätechipament de măsură

Beispieltexte mit "Messgerät"

Mit einem speziellen Messgerät durchgeführte geophysikalische Messung entlang der Achse eines Bohrlochs.Măsurătoare geofizică de-a lungul axei unei găuri de sondă efectuată cu un dispozitiv special de carotaj.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Herzfrequenzmessgerät, bestehend aus:Echipament de măsurare a bătăilor inimii compus din:
Anhang 8 — Messverfahren für die Prüfungen: MessgeräteausrüstungAnexa 8 – Tehnica de măsurare în timpul încercărilor: instrumentarul
Blutdruckmessgeräte (einschließlich Sphygmomanometer, Tensiometer, Oszillometer)Instrumente și aparate pentru măsurarea presiunii arteriale (inclusiv sfigmomanometrele, tensiometrele, oscilometrele)
einer Beschreibung der Messgeräte zur Messung der Fluggast-, Fracht- bzw. Postmasse.o descriere a dispozitivelor de măsurare utilizate pentru măsurarea masei pasagerilor, a mărfurilor și a trimiterilor poștale, după caz.
Elektronische Durchflussmesser (ohne Versorgungsmessgeräte, hydrometrische Messflügel)Debitmetre electronice (exclusiv cele pentru măsurarea debitului de alimentare cu curent electric, rotoarele de turbină Pelton hidrometrice)
Der Messbereich des Geschwindigkeitsmessgeräts wird in der Bauartgenehmigung festgelegt.Intervalul de măsurare a vitezei este așa cum s-a menționat în certificatul de omologare de tip.
Das Mikrofon des Messgerätes ist annähernd in der Fahrzeuglängsmittelebene aufzustellen.Microfonul aparatului de măsurare trebuie plasat aproximativ în planul longitudinal median al vehiculului;
Landekurssender (LOC) mit oder ohne Entfernungsmessgerät (Distance Measuring Equipment, DME)Localizator (LOC) cu sau fără echipament de măsurare a distanței (DME)