"Meer" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Meermare

Beispieltexte mit "Meer"

Ionisches MeerMarea Ionică
Ligurisches MeerMarea Ligurică
Ägäisches MeerMarea Egee
Adriatisches MeerMarea Adriatică
Tyrrhenisches MeerMarea Tireniană
Schwarzes Meer (EU-Gewässer)Apele UE din Marea Neagră
ein Beirat für das Schwarze Meer.un consiliu consultativ pentru Marea Neagră.
nach Westen auf dem Breitengrad 31° 40′ N bis zum Meerla vest de latitudinea 31° 40′ N până la mare;
Das Meer wird bei mittlerem Hochwasser definiert.Marea este definită la Mean High Water.
Meer fischen.Prezentul regulament se aplică navelor din UE care își desfășoară activitatea în Marea Neagră.
Meer (2014)de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice din Marea Neagră
meer und das Nördliche Adriatische Meer werden nachfolgend als „die betroffenen Gebiete“ bezeichnet.Oceanul Atlantic de Est, Marea Mediterană și nordul Mării Adriatice sunt denumite în continuare „zonele vizate”.
Meer festgelegt.Prezentul regulament stabilește posibilitățile de pescuit pentru 2013 pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Meerengestrâmtori
Meeresbodenabis marin
Meeressäugetiermamifer marin
MittelmeerMarea Mediterană
SüdpolarmeerOceanul Antarctic
Rotes MeerMarea Roșie
Schwarzes MeerMarea Neagră
Kaspisches MeerMarea Caspică
Ökosystem Meerecosistem marin
Mittelmeerraum (EU)regiunea mediteraneană (UE)
küstennaher Meeresbodenfundul mării în zona litorală
Nordsee – MittelmeerMarea Nordului - mediteraneean
Nutzung der Meereexploatarea mărilor
Freiheit der Meerelibertatea mărilor
Überwachung der Meeresupraveghere maritimă
Nutzung des Meeresbodensexploatarea platformei marine
Landwirtschaft des Mittelmeerraumesagricultură mediteraneană
Meeresgebiet außerhalb der HoheitsgewässerDomeniul maritim în afara apelor teritoriale
Meerwasser hat eine Salinität von ca. 35000 ppm oder 35 g/l.Apa de mare are o salinitate de aproximativ 35000 ppm, echivalentul a 35 g/l.
Meeresgewässer des Mittelmeers östlich der Linie 5°36′ WestApele maritime ale Mării Mediterane la est de meridianul 5°36′ longitudine vest
Meeres- und Küstenmanagement — Anhang III Abschnitt A Buchstabe a Ziffer iiiGestionarea mediului marin și a zonelor costiere — anexa III secțiunea A litera (a) punctul (iii)
Meerschaum und Bernstein, auch rekonstituiert, Gagat (Jett) und jettähnliche mineralische Schnitz- und Formstoffe.chihlimbar (ambră artificială) și spuma de mare, naturale sau reconstituite, precum și gagatul și materialele minerale similare cu gagatul.
Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerOceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și Marea Mediterană
Gebiet Atlantik östlich von 45° W und MittelmeerZona Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și Marea Mediterană
Gebiet Atlantik, östlich von 45° W, und MittelmeerZona Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și zona mediteraneană
Höhe (m über Meereshöhe)Altitudine (m deasupra nivelului mării)
Union für den MittelmeerraumUniunea pentru Mediterana
Die Geometrie der Meeresausdehnung.Geometria întinderii marine.
Geometrische Darstellung der Meereszone.Reprezentare geometrică a ariei acoperite de această zonă maritime.
Gezeiten, Wellen, sonstige Meeresenergiemaree, val, ocean
Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral.Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral.
Klassifikation von Meeresgebietstypen (SeaAreaTypeClassificationValue)Clasificarea tipului de zonă marină (SeaAreaTypeClassificationValue)