"Medikament" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Medikamentmedicamente

Beispieltexte mit "Medikament"

frei verkäufliches Medikamentmedicamente cu vânzare fără rețetă

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Medikamentenabhängigkeitdependență de medicamente
Medikamenten, die ihre Fähigkeiten in sicherheitsgefährdender Weise beeinträchtigen könnten.oricărui medicament care ar putea avea un efect asupra capacităților sale, astfel încât să fie afectată siguranța.
Falls zutreffend, angewandte Behandlung und verwendete Medikamente angebenDacă este cazul, specificați tratamentul: și medicația utilizată
Vor allem in Indien nimmt die Herstellung von Diabetes-Medikamenten nämlich zu.Acest lucru se datorează creșterii producției de medicamente împotriva diabetului, în principal în India.
Entwicklung neuer und besserer präventiver und therapeutischer Impfstoffe und Medikamente;dezvoltarea unor vaccinuri și medicamente preventive și terapeutice noi și mai bune;
Watte, Gaze usw., mit medikamentösen Stoffen getränkt, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, a. n. g.Vată, tifon etc., tratate cu substanțe farmaceutice, prezentate pentru vânzare cu amănuntul, d.v.a., n.c.a.
Nimmt die Person Medikamente, die ihren Zustand während der Überstellung beeinflussen/verändern können?Dacă persoana este sub medicație care ar putea influența/modifica starea persoanei în timpul transferului:
Der Flugplatzbetreiber hat Verfahren festzulegen bezüglich des Gebrauchs von Alkohol, psychoaktiven Substanzen und Medikamenten durch:Operatorul de aerodrom stabilește proceduri referitoare la nivelul de consum de alcool, de substanțe psihoactive și de medicamente de către: