"Markt" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Marktpiață

Beispieltexte mit "Markt"

regionaler Marktpiață regională
Gemeinsamer Marktpiață comună
internationaler Marktpiață internațională
Markt der EUpiața UE
Zugang zum MarktAccesul la piață
Sachlich relevanter MarktPiețe relevante ale produsului
Räumlich relevanter MarktPiețe geografice relevante
Arabischer Gemeinsamer MarktPiața Arabă Comună
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktPiața Comună Central-Americană
Anteil am freien MarktCota de piață pe piața liberă
Rücknahme aus dem Marktretragere de pe piață
Cashflow auf dem freien MarktFluxul de lichidități pe piața liberă
Rücknahme von Zucker vom MarktRetragerea zahărului de pe piață
Bereitstellung von Biozidprodukten auf dem MarktPunerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide
Anzahl von neuen Produkten/Diensten auf dem MarktNumărul de produse/servicii noi de pe piață
Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit — freier MarktPrețul de vânzare mediu unitar pe piața liberă
Wettbewerb im Markt für DerivateConcurența pe piața produselor derivate
die vom Markt nachgefragte Kapazität (MW),capacitatea (MW) solicitată de piață;
die an den Markt vergebene Kapazität (MW),capacitatea (MW) alocată pieței;
Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche AfrikaPiața Comună a Africii de Est și Africii Australe
Diese Kriterien werden für jeden Markt einzeln geprüft.Aceste criterii se evaluează separat pentru fiecare piață.
Der relevante geografische Markt könnte somit stündlich variieren.În consecință, piața geografică relevantă ar putea varia de la o oră la alta.
Daher sollten diese Futtermittelzusatzstoffe vom Markt genommen werden.Prin urmare, acești aditivi furajeri ar trebui să fie retrași de pe piață.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Vermarktungmarketing
Marktzugangacces pe piață
Marktwirtschafteconomie de piață
Markterweiterungextinderea pieței
Marktforschungstudiu de piață
marktbeherrschende Stellungpoziție dominantă
freier Devisenmarktpiață deschisă
zentraler Großmarktcentru comercial en-gros
geregelter Devisenmarktpiață oficială
Binnenmarkt EUpiață unică
repräsentativer Marktpreisprețul pieței
gemeinsame Marktorganisationorganizarea comună a pieței
Marktanteil der UnionCota de piață a Uniunii
Marktwert anderer Optionen.valoarea de piață a altor opțiuni.
Markteintritt und MarktaustrittIntrarea pe piață și ieșirea de pe piață
Marktanteile der UnionsherstellerCota de piață a producătorilor din Uniune
Marktaufsicht und NachprüfungsverfahrenSupravegherea pieței și procedura de verificare
Anteile an GeldmarktfondsAcțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară
Ausweis von GeldmarktfondsIdentificarea FPM
Liberalisierung des Marktesliberalizarea pieței
Belastung durch MarktrisikenExpunerea la riscurile de piață
Attraktivität des UnionsmarktesAtractivitatea pieței Uniunii
Marktanteil in der UnionCota de piață în Uniune
Marktanteil — alle VerfahrenCota de piață – toate regimurile
Marktanteil der gedumpten EinfuhrenCota de piață a importurilor care fac obiectul unui dumping
Marktanteil der Einfuhren aus JapanCota de piață a importurilor din Japonia
Marktanteil der Einfuhren aus TaiwanCota de piață a importurilor din Taiwan
marktbezogene Ausgaben und DirektzahlungenCheltuieli de piață și plăți directe
Marktpreisdaten für langfristige bilaterale VerträgeDate privind prețul pieței pentru contracte bilaterale pe termen lung
WETTBEWERB AUF DEM UNIONSMARKTCONCURENȚA PE PIAȚA UNIUNII
Rentabilität auf dem UnionsmarktRentabilitatea pe piața Uniunii
Verkaufsmenge auf dem GesamtmarktVolumul vânzărilor pe piața totală
Verkaufsmenge auf dem UnionsmarktVolumul vânzărilor pe piața Uniunii
Kapitalrendite auf dem GesamtmarktRandamentul investițiilor pe piața totală
Harmonisierungsamt für den BinnenmarktOficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne
Preisberichterstattung auf dem ZuckermarktNotificări de prețuri pe piața zahărului
Anteile an Geldmarktfonds [43]Acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară (FPM) [43]
Außer Fischarten ohne Marktwert.Cu excepția speciilor de pește fără valoare comercială.
Außer Fischarten ohne Marktwert.“Cu excepția speciilor de pește fără valoare comercială.”
Bestimmung des relevanten UnionsmarktesStabilirea pieței relevante a Uniunii
Artikel 40: Vorherige MarktkonsultationenArticolul 40: Consultări preliminare ale pieței
Artikel 58: Vorherige MarktkonsultationenArticolul 58: Consultări preliminare ale pieței
Auswirkungen des prognostizierten MarktwachstumsImpactul creșterii preconizate a pieței