"Lösungen" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Lösungensoluţii

Beispieltexte mit "Lösungen"

Lösungen von Essigsäure in Wasser, mit einem Gehalt an Essigsäure von mehr als 10 GHT (Position 2915);soluțiile apoase care conțin peste 10 % din greutate acid acetic (poziția 2915);
Artikel 66: Verringerung der Zahl der Angebote und LösungenArticolul 66: Reducerea numărului de oferte și soluții
Verringerung der Zahl der Bewerber, der Angebote und LösungenReducerea numărului de candidați, de oferte și de soluții
Lösungen.Producătorii au nevoie de mai mult timp pentru a identifica soluții fiabile și sigure, fără plumb.
LösungenAchiziții publice, achiziții publice înainte de comercializare și achiziții publice de soluții inovatoare
Anstrichfarben und Lacke; Lösungen a. n. g.Vopsele și lacuri: soluții n.c.a.
Gebrauchsfertige Lösungen sind im Handel erhältlich.Soluțiile utilizabile ca atare sunt disponibile în comerț.
Teersäuren, Cresylsäure, Natriumsalze, Lösungen kaustischer AlkalienUleiuri acide crezolice de gudron, săruri de sodiu, soluții caustice;
Lösungen aus dem Bereich unternehmerische Initiative anwenden:Numărul de state membre care pun în aplicare soluții antreprenoriale:
Lösungen wird noch Zeit benötigt.Este nevoie de timp pentru efectuarea testelor de fiabilitate și înregistrarea ca produs a soluțiilor alternative.
Lösungen zur Verfügung stehen.Mai mult, ar trebui să fie riguros evaluată disponibilitatea unor înlocuitori adecvați.
Lösungen sollten weder bestehende Strukturen noch national geregelte Zuständigkeiten beeinträchtigen.Soluțiile respective ar trebui să nu aducă atingere structurilor existente și ordinii competențelor la nivel național.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Lösungen; Dispersionen, ausgenommen solche der Unterposition 400510Soluții, dispersii, altele decât cele din subpoziția 400510
Es könnten auch Verstaatlichungslösungen erwogen werden.Pot fi luate în considerare și opțiuni privind naționalizarea acestor bănci.
die Aufträge umfassen konzeptionelle oder innovative Lösungen;acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
lösungen müssen also gleich sein.Acest lucru înseamnă că instanțele respective au același tip de interval, același sistem de referință de coordonate și aceeași rezoluție.
lösungen.Este fabricat prin hidrogenare catalitică a soluțiilor de carbohidrați care conțin glucoză și/sau fructoză.
Lösungen;limitării eliberării eventuale a ionilor de argint prin eliminarea soluțiilor uzate;
Lösungen;lichide și paste, inclusiv dispersii (emulsii și suspensii) și soluții;
Lösungen;o abordare multidisciplinară față de inovare, inclusiv integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice;