"Konto" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Kontocont

Beispieltexte mit "Konto"

Konto erstellenGenerare cont
konsolidiertes Kontocont consolidat
Konto sonstiger realer VermögensänderungenAlte modificări de volum al conturilor de active
Konto sonstiger Vermögensänderungen (III.3)Contul altor modificări de active (III.3)
Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1)Contul câștigurilor și pierderilor neutre din deținere (III.3.2.1)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)Contul de distribuire secundara a venitului
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2)Contul de distribuire secundară a venitului (II.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3)Contul de redistribuire a venitului în natură (II.3)
Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und VermögenstransfersContul variatiilor valorii nete datorate economiei si transferurilor de capital
Ihr Konto wurde freigeschaltet.Contul dvs. a fost activat.
Können Sie nicht auf Ihr Konto zugreifen?Nu vă puteţi accesa contul?
Falls Sie noch kein Konto haben, können Sie sich hier kostenlos registrieren.În cazul în care nu aveţi încă un cont, puteţi să vă înregistraţi aici în mod gratuit.
Die Zahlung gilt als an dem Tag geleistet, an dem das Konto des Organs belastet wird.Data plății se consideră a fi data la care se debitează contul instituției.
Die über das Konto laufenden Einnahmen des Schuldners (d. h. die Einnahmen aus dem Projekt selbstFinanțarea contului este asigurată prin contracte pe termen lung sau alte contracte corespunzătoare.
Barzahlungen auf ein Konto unter Verwendung eines Bankformulars sind nicht unter Überweisungen enthalten.Plățile în numerar într-un cont care utilizează un formular bancar nu sunt incluse la transferuri credit.
Barzahlungen von einem Konto unter Verwendung eines Bankformulars sind nicht unter Lastschriften enthalten.Plățile în numerar într-un cont care utilizează un formular bancar nu sunt incluse la debitări directe.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Betriebskontocont de exploatare
Verkaufskontorevidența vânzărilor
Kontonummer / KreditkartennummerNumărul contului/Numărul cărții de credit
Internationale Bankkontonummer (IBAN)Numărul internațional al contului bancar (IBAN)
Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)Contul de alocare a veniturilor primare (II.1.2)
Produktionskonto/Außenkonto der GütertransaktionenContul de productie/Contul operatiunilor exterioare cu bunuri si servicii
Einkommensverwendungskonto (Ausgabenkonzept) (II.4.1)Contul de utilizare a venitului disponibil (II.4.1)
Einkommensverwendungskonto (Verbrauchskonzept) (II.4.2)Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat (II.4.2)
Kontoangaben für alle KontenDetalii privind contul (pentru toate conturile)
Konto realer Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.2)Contul câștigurilor și pierderilor reale din deținere (III.3.2.2)
Konto der Verteilung sonstiger Primäreinkommen (II.1.2.2)Contul de alocare a altor venituri primare (II.1.2.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung der privaten Haushalte (S.14)Contul de distribuire secundară a venitului gospodăriilor populației (S.14)
Konto der Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers (III.1.1)Contul variației valorii nete datorate economiei și transferurilor de capital (III.1.1)
Karten mit Zugang zu einem E-Geld-KontoCarduri care oferă acces la moneda electronică stocată în conturi de monedă electronică
Außenkonto der übrigen WeltContul restului lumii
EU-Gesamtkonto für den LuftverkehrContul UE de cantitate totală pentru aviație
Adressdaten des Kontoinhabers – LandAdresa titularului contului – țara
Adressdaten des Kontoinhabers – StadtAdresa titularului contului – localitatea
EU-Reservekonto für neue MarktteilnehmerContul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate
Adressdaten des Kontoinhabers – PostleitzahlAdresa titularului contului – codul poștal
Außenkonto von Primär- und SekundäreinkommenContul exterior al veniturilor primare și secundare