"Koks" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Kokscocs

Beispieltexte mit "Koks"

Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; RetortenkohleCocs și semicocs de huilă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerate; cărbune de retortă
Herstellung von Koks gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGProducția de cocs prevăzută în anexa I la Directiva 2003/87/CE

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Kokereikoks u. BraunkohlenkoksCuptoare de cocs și lignit
Kohle, Kokskohle, PetrolkoksCărbune, cărbune de cocserie, cocs de petrol
Destillate (Kohle), Koksofenleichtöl, Naphthalin-SchnittDistilate (cărbune), ulei ușor din cuptorul de cocsificare, fracție naftalenică;
Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen MineralteerenSmoală și cocs de smoală, obținute din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale
Diese Kategorie umfasst Anthrazit, Kokskohle und andere Steinkohlearten.Această categorie include antracitul, cărbunele cocsificabil și alți cărbuni bituminoși.
Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen MineralienCocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase