"Kernkraftwerk" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Kernkraftwerkcentrală nucleară

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Kernkraftwerke (Anhang II)centrale nucleare (anexa II);
Neue Kernkraftwerke [2]Centrale nucleare noi [2]
die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken;dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR KERNKRAFTWERKEÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU CENTRALE NUCLEARE
öffentliche Unterstützung für die Stilllegung eines Kernkraftwerks.în cazul sprijinului public acordat pentru dezafectarea centralelor nucleare.
ANHANG II – SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR KERNKRAFTWERKEANEXA II – ÎNȚELEGERE SECTORIALĂ PRIVIND CREDITELE LA EXPORT PENTRU CENTRALE NUCLEARE
Umspannwerke, Transformatoren und Übertragungsleitungen außerhalb der Kernkraftwerksanlage;în cazul substațiilor, transformatoarelor și liniilor electrice de transmisie situate în afara amplasamentului centralei nucleare;
MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Trägergesellschaft für den Bau von Kernkraftwerken P.O.MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Companie de administrare pentru construcția de centrale nucleare P.O.