"Internetadresse" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch

Internetadresseadrese internet

Beispieltexte mit "Internetadresse"

Internetadresse dieser geplanten Bürgerinitiative im Register der Europäischen Kommission:Adresa de internet a propunerii de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene:
Angaben zu E-Mail-Adresse, Faxnummer, Internetadresse und Kontaktperson/-stelle sind fakultativ.Informațiile cu privire la adresa de e-mail, numărul de fax, adresa web și persoana/punctul de contact sunt facultative.
Die Angabe von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetadresse des Vertreters des Kreditgebers ist fakultativ.Indicarea numărului de telefon, a adresei de e-mail și a adresei web a reprezentantului creditorului este facultativă.
Nähere Informationen zu den Analysemethoden unter folgender Internetadresse des Referenzlabors:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspxDetaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Die Aufsicht über diesen Kreditgeber obliegt: [Bezeichnung(en) und Internetadresse(n) der Aufsichtsbehörde(n)].Acest împrumutător este supravegheat de [Denumire/denumiri și adresă web/adrese web a/ale autorității/autorităților de supraveghere]