"Heranführungshilfe" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Heranführungshilfeasistența de preaderare

Beispieltexte mit "Heranführungshilfe"

Instrument für Heranführungshilfe (IPA) — Entwicklung der HumanressourcenInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) – Dezvoltarea resurselor umane
Instrument für Heranführungshilfe (IPA) — Komponente regionale EntwicklungInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) – Componenta „Dezvoltare regională”
Instrument für Heranführungshilfe (IPA) — Komponente grenzübergreifende ZusammenarbeitInstrument de asistență pentru preaderare (IPA) – Componenta „Cooperare transfrontalieră” (CTF)

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Instrument für Heranführungshilfe,Instrumentul de asistență pentru preaderare;
Heranführungsinstrument Sapard — Abschluss der Heranführungshilfen für acht BeitrittsländerInstrumentul de preaderare SAPARD – Finalizarea asistenței de preaderare pentru opt țări solicitante
Instrument für Heranführungshilfe, Europäisches Nachbarschaftsinstrument und Europäischer EntwicklungsfondsInstrumentul de asistență pentru preaderare, Instrumentul european de vecinătate și Fondul european de dezvoltare
Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt — Abschluss der Heranführungshilfen für acht BewerberländerInstrumentul pentru politici structurale de preaderare – Finalizarea asistenței de preaderare pentru opt țări solicitante