"Handelsvolumen" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Handelsvolumenvolumul schimburilor comerciale

Beispieltexte mit "Handelsvolumen"

durchschnittliches Handelsvolumen und durchschnittlicher Transaktionsumfang,volumul mediu tranzacționat și valoarea medie a tranzacțiilor;

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Mindesthandelsvolumen der Vermögenswerte,volumul minim de tranzacționare al activelor;
Das gemäß Absatz 1 geschaffene CCR-Management-Rahmenkonzept eines Instituts wird in Kombination mit den internen Kredit- und Handelsvolumenobergrenzen eingesetzt.Cadrul de administrare a riscului de credit al contrapărții stabilit de instituție în conformitate cu alineatul (1) trebuie să fie utilizat în strânsă legătură cu limitele interne de creditare și de tranzacționare.