"Haftung" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
HaftungRăspunderea
Haftungresponsabilitate juridică

Beispieltexte mit "Haftung"

elterliche Haftungresponsabilitate părintească
vertragliche Haftungresponsabilitate contractuală
zivilrechtliche Haftungresponsabilitate civilă
Haftung des Staatesresponsabilitatea statului
Haftung der ZollbehördenRăspunderea autorităților vamale
Haftung für Umweltschädenresponsabilitate pentru mediul înconjurător
Haftung des Inhabers der EntscheidungRăspunderea titularului deciziei
Haftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber NutzernRăspunderea băncilor centrale din Eurosistem față de utilizatori
Gesellschaft mit beschränkter Haftungsocietate cu răspundere limitată
DATENVERARBEITUNG, DATENSCHUTZ UND HAFTUNGPRELUCRAREA DATELOR, PROTECȚIA DATELOR ȘI RESPONSABILITATEA
Umsetzung und Bezug zur zivilrechtlichen HaftungPunerea în aplicare și raportul cu răspunderea civilă
Der Beihilfebetrag entspricht der Nettoschuld des Staates bei maximaler Haftung.Valoarea ajutorului de stat este stabilită la cea a obligației nete maxime pentru stat.
Mit der Beantwortung solcher Konsultationen übernimmt die Auktionsaufsicht eine Verantwortung und Haftung.Răspunsul dat în cadrul acestor consultări angajează responsabilitatea autorității de monitorizare a licitațiilor.
TEIL D: Haftung von LuftfahrtunternehmenPARTEA D: Răspunderea transportatorilor aerieni
Eine weitergehende Haftung des Gesamthaushalts der Union ist ausgeschlossen.Nu există o datorie ulterioară la bugetul general al Uniunii.
Die Frage der Haftung des Hauptauftragnehmers bleibt von diesem Absatz unberührt.Prezentul alineat nu aduce atingere răspunderii concesionarului principal.
die Vereinbarungen über die Haftung des EVTZ und seiner Mitglieder gemäß Artikel 12,modalitățile în materie de răspundere a GECT și a membrilor acesteia în conformitate cu articolul 12;
Der Fondsmanager trägt über seine Anlage von 2 % hinaus keine Haftung für Verluste des Fonds.Gestionarul fondului nu are obligația de a finanța pierderile care depășesc cele 2 procente din investiția proprie.
Haftpflicht aller Art mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden an Passagieren oder Schäden an deren Reisegepäck,orice răspundere, alta decât cea pentru vătămările corporale produse călătorilor sau pentru prejudiciile aduse bagajelor acestora:
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angebotenen Übersetzungen von Begriffen, Begriffspaaren, Redewendungen etc.Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru corectitudinea traducerilor oferite pentru concepte, grupuri de concepte, expresii, etc.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Bewirtschaftungsformregim de exploatare agricolă
Eigenbewirtschaftungagricultură individuală
Wasserbewirtschaftungmanagementul apei
Herstellerhaftungresponsabilitatea producătorului
Haftungsklageprocedură de stabilire a răspunderii civile
gemischte Bewirtschaftungperioadă intermediară între poziția de proprietar si cea de chiriaș al unei ferme
Grundsatz der Vergemeinschaftungprincipiul comunitarizării
EFTA-Ausschuss für ProdukthaftungComitetul AELS pentru răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte
Bewirtschaftung der Ressourcenmanagementul resurselor
Bewirtschaftung von Wechselwildgestionarea animalelor migratoare
Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.Asigurarea gestionării combustibilului uzat.
Bewirtschaftungseinheit für Hochwasserrisikenunitate de gestionare a inundațiilor
EU-Gewässer in Sandaal-BewirtschaftungsgebietenApele UE în care se află zone de gestionare a uvei
Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern.înțelegeri privind răspunderea, indemnizarea și confidențialitatea între participanți.
SCHWERPUNKT 2: VERBESSERUNG DER UMWELT UND DER LANDSCHAFT DURCH FÖRDERUNG DER LANDBEWIRTSCHAFTUNGAXA 2 ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI ȘI A SPAȚIULUI RURAL PRIN GESTIONAREA TERENURILOR
Bewirtschaftung von Wiesen oder WeidelandGestionarea pajiștilor/pășunilor
laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;gestionarea curentă a unei podgorii;
geeignete Bewirtschaftung von Steilhängen,gestionare adecvată pentru pantele abrupte,
Dauer des Bewirtschaftungszeitraums in MonatenDurata perioadei de gestionare măsurată în luni
Bewirtschaftung von beständen von gemeinsamem interesseGestionarea stocurilor de interes comun
Unter diese Bewirtschaftungsaufgaben fallen insbesondere:Funcțiile de gestionare vor include, în special:
Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete oder geregelte GebieteZone de gestionare, de restricționare sau de reglementare