"Gesellschaft" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Gesellschaftorganizații

Beispieltexte mit "Gesellschaft"

stille Gesellschaftsocietate comercială în participațiune
europäische Gesellschaftsocietate comercială europeană
gemischtwirtschaftliche Gesellschaftsocietate comercială mixtă
Gesellschaft ohne Gewinnzweckorganizații nonprofit
Wissenschaft und GesellschaftȘtiință și societate
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtssocietate de drept civil
Gesellschaft mit beschränkter Haftungsocietate cu răspundere limitată
Leben in der Gesellschaftviață socială
Satzung und Statuten der GesellschaftActul constitutiv și statutul
V Wissenschaft mit der und für die GesellschaftV. Știința cu și pentru societate
Externe Beratung und Einbeziehung der GesellschaftConsultanță externă și angajament societal
Grundlegende Infrastruktur und Netze der Gesellschaft.Infrastructura și rețelele de bază ale societății.
Unterstützung der Pionierarbeit für eine CO2-neutrale Gesellschaft.sprijinul pentru introducerea societății post dioxid de carbon.
Weiterentwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation, Wirtschaft und GesellschaftCaracterul evolutiv al științei, al tehnologiei, al inovării, al economiilor și al societății
Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen,activitate sa principală constă în dobândirea de participații;
gesellschaftsrechtlich als Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung;dreptul societăților comerciale, ca societate pe acțiuni sau cu răspundere limitată;
Seine Gesellschaft Univest-M ist einer der beiden größten privaten Ölexporteure in Belarus.Societatea sa, Univest-M, este una dintre cele două principale societăți private exportatoare de petrol din Belarus.
Diese Bedrohungen könnten möglicherweise die inneren Fundamente unserer Gesellschaft erschüttern.Aceste amenințări ar putea pune în pericol temelia societății noastre.
Oberste beherrschende Gesellschaft ist in der EU, aber außerhalb des Euro-Währungsgebiets ansässigUCP este rezidentă în UE dar în afara zonei euro
Darunter: Oberste beherrschende Gesellschaft ist in einem anderen Land des Euro-Währungsgebiets ansässigDin care: UCP este rezidentă într-o altă țară din zona euro
Grundlagen für den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft durch Öko-InnovationFacilitarea tranziției către o economie și o societate ecologice prin ecoinovare

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Versicherungsgesellschaftsocietate de asigurări
Gesellschaftsgründungconstituirea unei asociații într-o societate comercială
Gesellschaftsrechtdreptul societăților comerciale
Treuhandgesellschaftsocietate fiduciară
Immobiliengesellschaftagenție imobiliară
gesellschaftliche Analyseanaliză socială
offene Handelsgesellschaftsocietate în nume colectiv
gemeinsame Tochtergesellschaftfilială comună pentru mai multe întreprinderi
Europäische AtomenergiegesellschaftSocietatea Europeană a Energiei Atomice
boreale Waldgesellschaftenpădure din zona boreală
mediterrane Waldgesellschaftenpădure mediteraneană
Status der InvestmentgesellschaftStatutul de entitate de investiții
Eigenvermögen der VerwaltungsgesellschaftActivele proprii ale societății de gestionare
Tochtergesellschaft = SPM-ServicegesellschaftFiliala = societatea de servicii SPM
Tochtergesellschaft = SPM-BetriebsgesellschaftFiliala = societatea de exploatare SPM
Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenpădure din zona temperată
Hauptverwaltungen und HoldinggesellschaftenSediile sociale și societățile holding
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,investițiile în societățile cu capital de risc (venture capital firms);
der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft,societatea financiară holding mixtă-mamă;
SCHWERPUNKT "Gesellschaftliche herausforderungen"PRIORITATEA „Provocări Societale”
gesellschaftliche Herausforderungen: 29679 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.29679 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Provocări societale”.
gesellschaftliche Rolle des Sports, wirtschaftliche Dimension des Sports und Organisation des Sports.rolul sportului în societate, dimensiunea economică a sportului și organizarea sportului.
UNTERNEHMEN UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTÎNTREPRINDERILE ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
Typische Merkmale einer InvestmentgesellschaftCaracteristici tipice ale unei entități de investiții
EINZELPERSONEN, HAUSHALTE UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTPERSOANELE FIZICE, GOSPODĂRIILE ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
Die Besteuerung des Eigenvermögens der VerwaltungsgesellschaftImpozitarea activelor proprii ale societății de gestionare
Förderung der Zusammenarbeit unter den Wirtschaftsbeteiligten und der BürgergesellschaftPromovarea cooperării între operatorii economici și în societatea civilă
B85L Zur Erfüllung der in Paragraph B85K(a) genannten Anforderung sollte eine InvestmentgesellschaftB85L Pentru a îndeplini cerința de la punctul B85K litera (a), o entitate de investiții:
Vorbereitende Maßnahme — Minderheiten in Russland — Entwicklung von Kultur, Medien und ZivilgesellschaftAcțiune pregătitoare – Minoritățile în Rusia – Dezvoltarea culturii, a mass-media și a societății civile
Tochtergesellschaft von LLC Triple.Filială a LLC Triple.
Investmentgesellschaft Ein Unternehmen, dasentitate de investiții O entitate care:
Titel 09: Informationsgesellschaft und MedienTitlul 09: Societatea informațională și media
Zweckgesellschaften und gebietsfremde EinheitenEntitățile cu scop special și nerezidenții
in Gesellschaftsform (als Investmentgesellschaft);dreptului societăților comerciale, ca o societate de investiții;
den Marktanteil der einzelnen Muttergesellschaften.cota de piață a fiecărei societăți-mamă.
die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunternehmen,societatea financiară holding-mamă sau filialele sale;