"Gesamthaushaltsplan" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Gesamthaushaltsplanbuget general

Beispieltexte mit "Gesamthaushaltsplan"

Gesamthaushaltsplan (EU)buget general (UE)
Die entsprechenden Beträge werden dem Gesamthaushaltsplan der EU zugeführt.Sumele aferente se alocă bugetului general al UE.
Er wird endgültig, sobald der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist.Bugetul agenției devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii.
Diese Mittel werden als vorläufig eingesetzte Mittel in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellt.Rezerva este înscrisă în bugetul general al Uniunii ca provizion.
einem in den Gesamthaushaltsplan der Union (Einzelplan „Kommission“) eingesetzten Zuschuss der Union;o subvenție din partea Uniunii, înregistrată în bugetul general al Uniunii (secțiunea Comisiei);
einem im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union (Einzelplan Kommission) veranschlagten Zuschuss der Union;o subvenție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisiei);
Die Ausgaben werden nach den für den Gesamthaushaltsplan der Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet.Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.
Sämtliche Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union sollten dem Haushaltsverfahren der Union unterliegen.Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să rămână aplicabilă în ceea ce privește toate subvențiile plătibile din bugetul general al Uniunii Europene.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Überblick über die Finanzierung [23] des Gesamthaushaltsplans nach Eigenmitteln und MitgliedstaatenSituație recapitulativă a finanțării [23] bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe state membre
Überblick über die Finanzierung [26] des Gesamthaushaltsplans nach Eigenmitteln und MitgliedstaatenSituație recapitulativă [26] a finanțării bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe fiecare stat membru
Der Präsident übt diese Funktion nach Maßgabe der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union aus.Președintele îndeplinește aceste atribuții în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene.
unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013, der am 12. Dezember 2012 endgültig erlassen wurde [3],având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, adoptat definitiv la 12 decembrie 2012 [3],