"Gebäude" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Gebäudeclădire

Beispieltexte mit "Gebäude"

öffentliches Gebäudeclădire publică
Gebäude – BasisBaza clădirilor
nicht bewilligtes Gebäudeconstrucții ilegale
Gebäude und Tätigkeiten in einer FreizoneConstrucții și activități în zonele libere
Gebäude der Zentralregierung (EED, Artikel 5)Clădirile administrației centrale (articolul 5 din Directiva DEE)
Gebäude sonstiger öffentlicher Einrichtungen (EED, Artikel 5)Clădiri ale altor organisme publice (articolul 5 din Directiva DEE)
Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung dient.Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practicile religioase.
Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer christlichen Gemeinschaft dient.Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități creștine.
Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer muslimischen Gemeinschaft dient.Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități musulmane.
Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer jüdischen oder samaritanischen Gemeinschaft dient.Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități evreiești sau samaritene.
Anzahl der Baueinheiten im Gebäude.Numărul tronsoanelor de clădire prezente în clădire.
Von der Produktionsstätte verwaltete Gebäude.Clădiri administrate de unitatea de producție.
Eingeschlossen sind hier auch die Versicherungsprämien für Gebäude.Se includ primele de asigurare pentru clădiri.
Ausgaben für IKT-Ausstattung und -Dienstleistungen sowie für GebäudeCheltuieli cu echipamentele și serviciile aferente tehnologiei informației și telecomunicațiilor și cu clădirile
Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf ein Gebäude.Localizarea unui serviciu prin trimitere la o clădire.
Technologien für energieeffiziente Systeme und energieeffiziente und umweltverträgliche GebäudeTehnologii care facilitează construcția de clădiri și sisteme eficiente din punct de vedere energetic, cu un impact redus asupra mediului
Elektrische Einbruchs- oder Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte für GebäudeSisteme electrice antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor și aparate similare pentru clădiri
Ist das Gebäude solide gebaut?Este clădirea construită din materiale solide?
Ist das Gebäude von solider Bauweise?Este clădirea o construcție solidă?
Vorgefertigte Gebäude aus Eisen oder StahlConstrucții prefabricate, din fier sau din oțel
Die Gebäudeteile, aus denen das Gebäude besteht.Părțile din care este alcătuită clădirea.
physische Mittel (Zaun, Barriere, solides Gebäude usw.);fizic (gard, barieră, clădire din materiale solide etc.)
Steuern auf Grundstücke, Gebäude und sonstige AnlagegüterImpozite pe terenuri, clădiri sau alte structuri
Verfügt das Gebäude über ein wirksames Überwachungskamerasystem?Este dotată clădirea cu un sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV)?

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

GebäudetechnikTehnologia de construcţii
Wirtschaftsgebäudeconstrucții agricole
Gebäudeisolierungizolații în construcții
Gebäudeausrüstungechiparea construcțiilor
Industriegebäudeconstrucții industriale
Produktions- und IndustriegebäudeClădire în care se desfășoară activități industriale și de producție
Sicherheit von Gebäudensiguranța construcțiilor
Regimentsgebäude mit SchulungsraumClădirea regimentului cu sală pentru educație
Schallisolierung von Maschinengebäudenutilizarea de izolații fonice pentru clădirile în care se află utilajele
Gebäuderenovierungsstrategie (EED, Artikel 4)Strategia privind renovarea clădirilor (articolul 4 din Directiva DEE)
Gebäudebezogene Maßnahmen (thermische Masse usw.)Măsuri legate de clădire (masa termală etc.)
Verringerung des Primärenergieverbrauchs im Vergleich zum ReferenzgebäudeReducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referință
Punkt innerhalb des Gebäudespunct în interiorul clădirii
Die Nutzung des SchulgebäudesUtilizarea clădirii școlii
Aktivität innerhalb des Gebäudes.Activitate găzduită în clădire.
Art des Gebäudes (BuildingNatureValue)Tipul clădirii (BuildingNatureValue)
Aufbau des Geodatenthemas ‚GebäudeStructura categoriei de date spațiale «Clădiri»
Sonstige Energieeffizienzmaßnahmen im GebäudesektorAlte măsuri pentru promovarea eficienței energetice a clădirilor
Art des Produktionsgebäudes (TypeOfProductionBuildingValue)Tipul clădirii în care se desfășoară producția (TypeOfProductionBuildingValue)