"Fischereipolitik" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Fischereipolitikpolitica pescuitului

Beispieltexte mit "Fischereipolitik"

gemeinsame Fischereipolitikpolitica comunitară a pescuitului
Gemäß Artikel 34 der Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik.Menționată la articolul 34 din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului.
Koordinierung mit der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen FischereipolitikCoordonarea cu politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului
Unterstützung der Fischereipolitik in MarokkoSprijin pentru politica sectorială în domeniul pescuitului în Maroc
Begleitende Maßnahmen für die Gemeinsame Fischereipolitik in geteilter MittelverwaltungMăsuri de însoțire pentru politica comună în domeniul pescuitului în cadrul gestiunii partajate
weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Aufbau von Kapazitäten zur Entwicklung einer nachhaltigen Fischereipolitik des jeweiligen Drittlandes.alte elemente de consolidare a capacităților aferente elaborării unei politici sustenabile în domeniul pescuitului în țările terțe.
den Grundsätzen und Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik entspricht, insbesondere dem Grundsatz der nachhaltigen Nutzung der Bestände, undsă respecte principiile și normele politicii comune în domeniul pescuitului, în special principiul exploatării durabile a stocului și

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

der Regelungen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik;reglementărilor care derivă din politica comună în domeniul pescuitului;