"Energieerzeugung" auf Rumänisch


Energieerzeugungproducție energetică


Beispieltexte mit "Energieerzeugung"

Energieerzeugung aus Biomasseproducție de energie pe bază de biomasă
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenproducția de energie pe bază de combustibili fosili
Brennstoffen für die Energieerzeugung.combustibili pentru producerea energiei.
Zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbauexploatarea minieră a materialelor producătoare de energie
Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren QuellenCapacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (einschließlich zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbau)Extracția minieră și exploatarea în carieră (inclusiv extracția materialelor producătoare de energie)
Pilotprojekt — Verfügbarkeit, Nutzung und Nachhaltigkeit von Wasser zur Energieerzeugung aus nuklearen und fossilen QuellenProiect-pilot – Disponibilitatea, utilizarea și durabilitatea resurselor de apă pentru producția de energie nucleară și fosilă

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Energieerzeugungsanlage, die elektrische Energie sowohl aus einer erneuerbaren Energie als auch aus einem fossilen Brennstoff erzeugtO centrală care generează energie electrică atât dintr-o sursă de energie regenerabilă, cât și dintr-o sursă pe bază de combustibili fosili.
Emissionen aus der klassischen Energieerzeugung, ktEmisii de CO2 provenind din producția clasică de electricitate, kt
Verteilnetz, das thermische Energie von der Energieerzeugungsanlage zum Endverbraucher überträgtRețea care transportă/distribuie energie termală de la unitatea producătoare de energie către punctul de utilizare finală.
Erreichung niedriger CO2-Emissionen bei Energieerzeugungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werdenObținerea unor niveluri scăzute de emisii de carbon pentru sursele energetice pe bază de combustibili fosili.
mit fossilem Brennstoff befeuerte Energieerzeugungsanlagen mit betriebsbereiter CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS)Centrale energetice pe bază de combustibili fosili cu captare și stocare operațională a carbonului (CSC)