"Diskont" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Diskontscontare

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Rediskontreescontare
Diskontsatzrată a scontului
Wertbeurteilung auf der Grundlage des diskontierten CashflowEstimarea valorii pe baza fluxului de numerar actualizat
Der Bericht für den diskontierten Cashflow geht von der Voraussetzung aus, dass der Personalbestand abgebaut wird.Raportul privind fluxul de numerar actualizat se bazează pe premisa că numărul angajaților este redus.
Hierzu gehörten sowohl bestehende als auch zukünftige Aufträge während des 10-jährigen Zeitraums des diskontierten Cashflow.Care includea contractele existente și cele viitoare din perioada de 10 ani a fluxului de numerar actualizat.