"Destillation" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Destillationdistilare

Beispieltexte mit "Destillation"

Destillation von NebenerzeugnissenDistilarea subproduselor
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 52.distilarea subproduselor, în conformitate cu articolul 52.
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 103vDistilarea subproduselor în conformitate cu articolul 103v
Brennwein darf nur zur Destillation verwendet werden.Vinul alcoolizat nu poate fi utilizat decât pentru distilare.
Nationale Zahlungen für die Destillation von Wein in KrisenfällenPlăți naționale pentru distilarea vinului în situații de criză
Vergärung, Destillation und Wasserentzug mussten vollständig im förderfähigen Betrieb stattfinden.Orice fermentare, distilare și deshidratare trebuie să aibă loc la instalația calificată.
Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche ErzeugnisseUleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperatură înaltă și produse similare
Die Mitgliedstaaten können Weinerzeugern nationale Zahlungen für die freiwillige oder obligatorische Destillation von Wein in begründeten Krisenfällen gewähren.Statele membre pot efectua plăți naționale către producătorii de vin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a vinului în situații de criză justificate.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Rückstände (Kohlenteer), KreosotöldestillationReziduuri (gudron de cărbune), distilate ale uleiului de creozot;
Rückstände (Kohlenteer), AnthracenöldestillationReziduuri (gudron de cărbune), distilat al uleiului antracenic;
Teerbasen, Kohle, DestillationsrückständeBaze gudronice, cărbune, reziduuri de distilare;
Destillationsrückstände aus Getreide, Sirup [16]Sirop din lichidul de spălare a cerealelor [16]
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-12; BenzoldestillationHidrocarburi aromatice, C9-12, distilate de benzen;
Dringlichkeitsdestillation gemäß Artikel 103xDistilarea de criză în conformitate cu articolul 103x
Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;Distilate (gudron de cărbune), reziduuri de distilare ale fracției benzenice;
Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl alkalisch, DestillationsrückständeReziduuri de extracție (cărbune), ulei naftalenic alcalin, reziduuri de distilare;
Im Weinsektor sind die Destillationserzeugnisse mit ihrem Alkoholgehalt anzugeben.În ceea ce privește sectorul vitivinicol, produsele obținute în urma distilării se exprimă se exprimă în tărie alcoolică.
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C7-8, Dealkylierungsprodukte, DestillationsrückständeHidrocarburi aromatice, fracția C7-8, produși de dezalchilare, reziduuri de distilare;
Extraktöle (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöl, DestillationsrückständeUleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune, uleiuri naftalenice, reziduuri de distilare;
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse Stoffe, MineralwachseCombustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; substanțe bituminoase, ceară minerală