"Brucellose" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Brucellosebruceloză

Beispieltexte mit "Brucellose"

sie wurden nicht gegen Brucellose geimpft, undnu au fost vaccinate împotriva brucelozei și:
Brucellose ist;]fie [provin dintr-un efectiv recunoscut oficial ca fiind indemn de bruceloză;]
Brucellose sind;] (6)fie [provin din efective recunoscute oficial ca fiind indemne de bruceloză;] (6)
Brucellose geimpft wurden,toți masculii necastrați care au fost vaccinați împotriva brucelozei, cu vârsta mai mare de 18 luni;
Brucellose ist;] (6)și (1) (7) fie [provin dintr-o regiune recunoscută oficial ca fiind indemnă de bruceloză (6),]

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Maßnahmen im Falle eines Verdachts auf Brucellose:Măsuri întreprinse în caz de suspiciune de bruceloză:
Brucellose, undnerestricționate în temeiul legislației naționale cu privire la eradicarea tuberculozei și a brucelozei; și
brucellosefreie Gebiete und Bestände gemäß Anhang A der Richtlinie 64/432/EWG.Regiuni și efective considerate oficial ca fiind indemne de tuberculoză/bruceloză, astfel cum se prevede în anexa A la Directiva 64/432/CEE.