"Bodenschutz" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Bodenschutzprotecția solului

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Anzahl der laufenden oder abgeschlossenen Projekte, die die Ziele der Unionspolitik im Bereich des Bodenschutzes umsetzenNumărul de proiecte în curs de desfășurare sau finalizate care pun în aplicare obiectivele politicii Uniunii în domeniul protecției solului