"Beschlussfähigkeit" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Beschlussfähigkeitcvorum

Beispieltexte mit "Beschlussfähigkeit"

Einberufung des Präsidiums, Beschlussfähigkeit und BeschlussfassungConvocarea Biroului, cvorumul și adoptarea deciziilor
Die Wahl kann nur nach Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß Artikel 21 Absatz 1 erster Satz stattfinden.Alegerile se pot desfășura numai după verificarea cvorumului prevăzut la articolul 21 alineatul (1) prima teză.
Die in der Sitzung vor Feststellung der Beschlussfähigkeit ergangenen Beschlüsse oder Abstimmungen bleiben gültig.Toate deciziile sau voturile obținute în ședință înainte de verificarea cvorumului rămân valabile.
Der Vorsitzende kann die Fachkommissionssitzung vor der Feststellung der Beschlussfähigkeit für höchstens zehn Minuten unterbrechen.Președintele poate hotărî întreruperea ședinței comisiei pentru cel mult zece minute înainte de a trece la verificarea întrunirii cvorumului.
Solange die Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht beantragt wurde, ist jede Abstimmung ungeachtet der Zahl der Anwesenden gültig.În cazul în care nu a fost solicitată verificarea întrunirii cvorumului, toate voturile se consideră valabile, indiferent de numărul de membri prezenți.