"Bergbau" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Bergbauexploatări miniere
Bergbauindustrie minieră

Beispieltexte mit "Bergbau"

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (einschließlich zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbau)Extracția minieră și exploatarea în carieră (inclusiv extracția materialelor producătoare de energie)
Zu anderen Zwecken betriebener Bergbaualte activități de exploatare minieră și exploatare în carieră
Zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbauexploatarea minieră a materialelor producătoare de energie
Zum Abbau metallischer Erze betriebener Bergbauexploatarea minieră a minereurilor metalifere
Installationsarbeiten an Maschinen und Ausrüstung für den BergbauServicii de instalare a mașinilor și utilajelor miniere
für Prospektion und Bergbau ausgewiesenes Gebietzonă de autorizare a prospectării și a mineritului
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, sonstige IndustrieIndustria prelucrătoare, extractivă și alte industrii
Ausgeschlossen ist das Bergbauingenieurwesen (inbegriffen in Dienstleistungen für den Bergbau und Gewinnung von Erdöl und Erdgas).Ingineria minieră este exclusă (inclusă în Servicii în domeniul mineritului și al extracției țițeiului și a gazelelor naturale).

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

BergbauanlagenInstalaţii de minerit
Kohlenbergbauindustria cărbunelui
Erzbergbauexploatarea minereului
bergbauliche Förderungminerit
bergbauliches Erzeugnisprodus minier
Bergbau- und Abbauflächenexploatare minieră și exploatare în carieră
Über- und Untertagebergbauminerit de suprafață și minerit subteran
Auftreten von BergbaumerkmalenOcurența caracteristicii mineritului
Additive für Zemente beim Tunnel-BergbauAditivi pentru ciment în construcţia de tuneluri
Die Art der Bergbautätigkeit.Tipul de activitate minieră.
Installation von Bau- und BergbaumaschinenInstalarea mașinilor pentru mine, cariere și construcții
Zeitraum oder Dauer der Bergbautätigkeit.Perioadă, sau întinderea în timp, a activității miniere.
Machbarkeitsstudie für die Bergbauentscheidungraport privind studiul de fezabilitate disponibil în vederea luării deciziei de minerit
Die dem Bergwerk zugeordnete Bergbautätigkeit.«MiningActivity» asociată cu mina.
Stetigförderer (ohne solche für Untertagebergbau)Elevatoare și alte transportoare pneumatice cu acționare continuă, pentru marfă sau materiale
Die Art der Bergbautätigkeit, Verarbeitungstätigkeit oder Förderung.Tipul de activitate minieră, de activitate de prelucrare sau de producție.