"Atom" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Atomatom

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Atomrechtdrept nuclear
Atomkriegrăzboi nuclear
Atomindustrieindustrie nucleară
Anatomieanatomie
Euratom-VersorgungsagenturAgenţia de Aprovizionare a Euratom
Europäische AtomenergiegesellschaftSocietatea Europeană a Energiei Atomice
Internationale Atomenergie-OrganisationAgenția Internațională pentru Energie Atomică
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oderSpectrometrie de absorbție atomică (SAA); sau
Zölle und andere Abgaben gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomTaxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom
Eigenmittel aus der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomResurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom
Bruttokürzung der jährlichen BNE-Beiträge der Niederlande und Schwedens gemäß Artikel 2 Absatz 5 des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomReducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom
Unter Zugrundelegung des Bruttonationaleinkommens abgeführte Eigenmittel gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Beschlusses 2007/436/EG, EuratomResurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom
Generalbüro für Atomenergie (GBAE)Biroul General pentru Energie Atomică (BGEA);
Für die Europäische AtomgemeinschaftPentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Produkt besteht zu 100 % aus Diatomeenerde.Produsul constă în 100 % diatomit.
Hcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu KohlenstoffHcv raportul atomic hidrogen-carbon:
Begründung des Euratom-Programms – Vorbereitung auf 2020Fundamentarea Programului Euratom — deschiderea drumului către 2020
die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Atomgemeinschaft.veniturile și cheltuielile Comunității Europene a Energiei Atomice.
Bereichsübergreifende Tätigkeiten innerhalb des Euratom-ProgrammsActivități orizontale în cadrul programului Euratom