"Arbeitskräfte" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Arbeitskräfteforță de muncă

Beispieltexte mit "Arbeitskräfte"

Mobilität der Arbeitskräftemobilitatea forței de muncă
Arbeitskräfte insgesamt: Anzahl der Jahresarbeitseinheiten (Spalte W1)Forța de muncă totală: număr de unități anuale (coloana W1)
Löhne und Soziallasten für entlohnte ArbeitskräfteCosturi cu salariile și asigurările sociale pentru mâna de lucru plătită
Entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteMâna de lucru ocazională plătită
Altersbegrenzung für strahlenexponierte ArbeitskräfteLimita de vârstă pentru expunerea profesională
Nicht entlohnte, unregelmäßig beschäftigte ArbeitskräfteMâna de lucru ocazională neplătită
Sonstige regelmäßig beschäftigte, nicht entlohnte ArbeitskräfteAlt fel de mână de lucru permanentă neplătită
Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der ArbeitskräftePromovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă:
Förderung von nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der ArbeitskräftePromovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Kosten und Betriebsmittel — Arbeitskräfte und MaschinenCosturi cu mâna de lucru, mașini și mijloace de producție
Beförderung für den Betrieb und durch die Arbeitskräfte des Betriebs;transportul pentru exploatație, efectuat de mâna de lucru a exploatației,
Die regelmäßig beschäftigten Arbeitskräfte werden in Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet.Forța de muncă angajată în regim permanent se transformă în unități de muncă anuale.
Alle entlohnten, regelmäßig beschäftigten Arbeitskräfte (mit Ausnahme des entlohnten Betriebsleiters).Se include global la această grupă toată mâna de lucru permanentă plătită (cu excepția administratorului salarizat al exploatației).
Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte durchpromovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă prin:
IAO Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige ArbeitConvenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației
Gemäß Artikel 47 AEUV sollten diese Programme die Erleichterung der freiwilligen Mobilität junger Arbeitskräfte in der Union fördern.În conformitate cu articolul 47 din TFUE, programele respective ar trebui să sprijine facilitarea mobilității voluntare în rândul tinerilor lucrători din Uniune.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Arbeitskräftebedarfcerere de mână de lucru
Mangel an Arbeitskräftendeficit de locuri de muncă
Abwerben von Arbeitskräftenhead-hunting
Arbeitskräftebestand mit zwei Dezimalstellen.unități de forță de muncă cu două zecimale.
Zeitarbeitskräften anvertraute sensible AufgabenSarcini sensibile atribuite personalului interimar
eine allgemeine Beschreibung der verfügbaren Arbeitskräfte,o descriere generală a resurselor umane;
Stellvertretender Generalstabschef (Personal und Arbeitskräfte).Adjunct al șefului Statului-Major pentru personal și forță de muncă.
Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den WandelAdaptarea la schimbări a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor
Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel;adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor;
Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte;promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
V Förderung nachhaltiger und hochwertiger beschäftigung und unterstützung der mobilität der arbeitskräfte:V Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă: