"Aquakultur" auf Rumänisch


Deutsch
Rumänisch
Aquakulturacvacultură

Beispieltexte mit "Aquakultur"

Aquakultur im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 4Acvacultura, astfel cum este definită la articolul 4
Nur Tiere der AquakulturNumai animale de acvacultură
B. Seuchen bei Tieren in AquakulturB. Boli ale animalelor de acvacultură
Gewerbliche Fischerei und Aquakultur.Pescuit și acvacultură profesionale.
V. Tiere und Erzeugnisse der AquakulturV. Animale și produse de acvacultură
Förderung neuer Niederlassungen in der AquakulturÎncurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii
Bescheinigung der Tiergesundheit für Fische und Krebstiere aus AquakulturCertificat de sănătate animală pentru pești și crustacee proveniți din acvacultură
Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und ökologische AquakulturConversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică
C Erzeugnisse der Aquakultur und MeeresalgenC Produse de acvacultură și alge marine
Feld I.28: Art der Ware: aus Aquakultur oder frei lebend.Rubrica I.28: Natura mărfurilor: Specificați dacă este vorba despre acvacultură sau origine sălbatică.
Erzeugerorganisation im Bereich der Aquakultur oder der Fischerei.Organizație de producători în domeniul acvaculturii sau organizație de producători în domeniul pescuitului
ein Produktionsprogramm für gefangene oder in Aquakultur gewonnene Arten;un program de producție pentru speciile capturate sau crescute;
sonstige Erwerbstätigkeiten (Pelztierhaltung, soziale Landwirtschaft, Handwerk, Aquakultur usw.).alte AAL (animale de blană, agricultură terapeutică, artizanat, acvacultură, …).
Die Mitgliedstaaten führen Forschungs- und Innovationsprogramme im Bereich der Fischerei und Aquakultur durch.Statele membre realizează programe de cercetare și inovare în domeniul pescuitului și al acvaculturii.
die sozioökonomische Leistung der Fischerei, Aquakultur und Verarbeitungsindustrie innerhalb und außerhalb der Unionsgewässer.performanțelor socioeconomice ale sectoarelor pescuitului, acvaculturii și prelucrării, în apele Uniunii și în afara acestora.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Aquakulturflächen und Fischereiacvacultură și pescuit
Produktion aus Aquakulturenprodus piscicol
Klassifikation von Aquakulturarten.Clasificarea speciilor de acvacultură.
Landwirtschafts- und AquakulturstandorteSituri agricole și de acvacultură
ein Beirat für Aquakultur;un consiliu consultativ pentru acvacultură;
Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Prezența de specii de acvacultură în cadrul sitului.
Steigerung des Potenzials von AquakulturanlagenCreșterea potențialului siturilor de acvacultură
Förderung nachhaltiger Aquakulturtätigkeiten [7]Promovarea activităților sustenabile de acvacultură [7]
Bohrung für die Wasserversorgung von Aquakulturen.Alimentare cu apă în scopul acvaculturii.
Verarbeitung von Fischerei- und AquakulturerzeugnissenPrelucrarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură
Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für AquakulturunternehmenServicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură