"Agrarsektor" auf Rumänisch


Deutsch

Rumänisch Übersetzung

Agrarsektorsector agricol

Beispieltexte mit "Agrarsektor"

Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere des Generationswechsels.facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor.

Weitere Deutsch-Rumänisch Übersetzungen

Gesamtrechnung des Agrarsektorsconturi economice pentru agricultură
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF);îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM);
Kumulierter Höchstbetrag der De-minimis-Beihilfen für die Unternehmen des Agrarsektors nach Mitgliedstaaten (Artikel 3 Absatz 3)Sumele cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis acordate per stat membru întreprinderilor din sectorul producției agricole, menționate la articolul 3 alineatul (3)