"zuteilen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
zuteilenprzydzielać

Beispieltexte mit "zuteilen"

Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer keinem anderen Fahrzeugtyp zuteilen.Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu.
Ein Mitgliedstaat darf die gleiche Nummer keinem anderen Fahrzeugtyp zuteilen.Państwo członkowskie nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu.
zuteilen.Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innej części zamiennej.
zuteilen.Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi urządzenia.
zuteilen.Organ udzielający homologacji nie przydziela tego samego numeru innemu typowi pojazdu.
zuteilen.Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru homologacyjnego innemu typowi immobilizera.
zuteilen.Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru homologacji innemu typowi pojazdu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die aufzuteilende nationale Grundfläche,krajowy areał bazowy, dzielony następnie na areały subbazowe;
Art und Typ der mitzuteilenden Informationen;charakter i rodzaj informacji, które mają być przekazywane;
Vorschriften über die mitzuteilenden Informationen;przepisy dotyczące informacji, które mają być przekazywane;
Die folgenden Angaben sind der Kommission mitzuteilen:Komisji przekazuje się następujące informacje:
mindestens folgende als „Memo-Items“ mitzuteilende Angaben:informacje przedstawiane jako pozycje dodatkowe, obejmujące co najmniej:
Alle späteren Änderungen sind ebenfalls der Kommission mitzuteilen.Komisji przekazuje się również każdą kolejną zmianę.
Alle späteren Änderungen sind der Kommission unverzüglich mitzuteilen.O wszelkich późniejszych zmianach należy niezwłocznie powiadomić Komisję.