"volumetrisch" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
volumetrischwolumetrycznie

Beispieltexte mit "volumetrisch"

volumetrisch oder im kombinierten Betriebsmodus arbeiten.Tryb pracy informuje, czy urządzenie ma pracować w trybie grawimetrycznym, wolumetrycznym, czy też w trybie kombinowanym.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

volumetrischer Modustryb wolumetryczny
Die Wägezelle arbeitet nicht im volumetrischen Modus.Czujnik tensometryczny nie działa w trybie wolumetrycznym.
volumetrische Zyklen.W trybie kombinowanym po jednym cyklu grawimetrycznym następuje osiem cykli wolumetrycznych.
volumetrische Zyklen auf einen gravimetrischen Zyklus folgen.Liczba ta wskazuje, ile cykli wolumetrycznych nastąpi po cyklu grawimetrycznym.
volumetrischen Zyklen.Po cyklu grawimetrycznym następuje możliwa do ustawienia liczba cykli wolumetrycznych.
volumetrischen Verfahren (siehe Absatz 4.3) ermittelte Gefügetiefe TD muss folgendem Wert entsprechen:Głębokość tekstury (TD) mierzona metodą objętościową (zob. pkt 4.3 poniżej) musi spełniać warunek:
volumetrische Modus ist ein Notfallmodus und darf nur verwendet werden, wenn das Wägesystem ausfällt oder andere besondere Umstände vorliegen.Tryb wolumetryczny jest trybem awaryjnym i może być wykorzystywany tylko wtedy, gdy system ważenia nie będzie działał lub wystąpią inne ważne okoliczności.